Anı Nedir? Anı Türleri Nelerdir?

Bir edebî tür olarak anı, toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da şahit oldukları olayları, durumları anlattıkları yazı türüdür. Anılar yaşanabilecek olanı değil, yaşanmış olanı anlatan yazı türleri olduğundan gerçeğe...

Cümle Çeşitleri ve Örnekleri

Anlamına Göre Cümleler Cümleler değişik duygu, düşünce ve haberi aktarmak amacıyla oluşturulan anlamlı yapılardır. Bu yapılar anlamına göre dört grupta incelenir. 1. Olumlu Cümle Yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını, olduğunu ya da olacağını bildiren cümlelerdir....

Roman Nedir? Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Servetifünun Dönemi ve Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman ve Önemli Yazarlar

Dünya Edebiyatında Roman Roman Avrupa’da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Romanın ortaya çıkmasına söylenceler, destanlar, kahramanlık öyküleri ve masallar kaynaklık etmiştir. Bugünkü romanı hatırlatan ilk eser 16. yüzyılda...

Diriliş – Dünya Edebiyatı

Katyuşa küçük yaşta ailesini kaybetmiş, iki yaşlı kadının evinde hizmetçi olarak yaşamını sürdüren, genç ve güzel bir kızdır. Dimitri Nehludov ise erken yaşta babasını kaybetmiş, yirmili yaşlarında ve Rus ordusunda görevli bir subaydır. Nehludov,...

Dilekçe ve Tutanak Nedir? Nasıl Yazılır?

Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli yazıya Dilekçe denir. Anayasa’mıza göre her bir vatandaş dilekçe ve bilgi edinme hakkına sahiptir. Yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve...

Efsane Nedir?

Sözlü edebiyat geleneğinin bir türü olan efsane gerçek veya hayali şahıs, olay, yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikâye demektir. Efsaneler dilden dile anlatılagelmiş, çok eski anlatılar olup ortak (anonim) halk edebiyatı ürünleridir. Efsanelerin...