Katılım ve Sorumluluk Nedir? Katılım ve Sorumluluğun Özellikleri Nelerdir?

Hak ve özgürlükler, herkese karşılıklı görev ve sorumluluklar yükler. Kişi ve kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği bir toplumda ne hak ve özgürlüklerin etkin kullanımından ne de demokratik sistemin işleyişinden bahsedilebilir. Kişilerin diğer insanlara ve devlete karşı görev ve sorumlulukları olduğu...

Jean Paul Sartre ve Varoluşculuk Felsefesi

Sartre, insan sorumluluğunu ve suçunu Çağımızın Gerçekleri isimli eserinde en başta açıkça dile getirir. Dostoyevski der ki: “Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.” Bu söz, gün geçtikçe doğruluk kazanıyor. Millet topluluğu insan topluluğuna biraz daha katıldıkça, her insan millet topluluğunda...

Karl Jaspers ve Varoluşculuk Felsefesi

Jaspers, Almanya’da Nazi iktidarının sürdürüldüğü döneminde yaşamış ve Yahudi olan eşini bırakmayarak ülkede yaşamına devam etmiş, eşi ile beraber yanında zehir taşıyarak hayatını sürdürmüştür. Jaspers, suç sorununa Almanlar için yapılan suçlamalar doğrultusunda bir bakış oluşturmuştur. “Suçluluk sorunu başkalarının bize yönelttiği bir...

Varoluşculuk Felsefesi ve Suç Kavramı

Bütün bir düşünce tarihi boyunca insan, yaşanılan her çağın yeni olan özelliklerinden dolayı tekrar ele alınmıştır; yapısı, özellikleri, olanakları, başarılarının temelleri ve sınırları anlaşılmaya, açıklanmaya çalışılmıştır. Evrende olup bitenlere hayret ile başlayan bu serüven sonraları yine evrende kendine bir yer bulmak,...

Jeopolitiğin Coğrafi Unsurları

Alt unsurları ayrı ayrı incelenerek jeopolitik değerlendirme yapılabilir. Unsurlardan birisinin dikkate alınmaması yanlış sonuçlara ulaştırır. Jeopolitiğin en önemli ayaklarından birisi coğrafi unsurlardır. “Devletlerin takip edecekleri politikalar kendi coğrafyaları içinde saklıdır”, sözü değişmeyen unsurların (coğrafi unsurların) yeri ve önemi hakkında fikir verebilir....

Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü

Bütün Şark ve Garp menbalarında Fatih Sultan Mehmet eski Miladi takvimine göre 1481 senesi Mayıs ayının üçüncü ve şimdi kullan makta olduğumuz yeni Miladi takvimine göre de on ikinci Perşembe günü Üsküdar’la Gebze arasındaki Tekfur- çayırı yahut Hünkâr-çayırı veyahut Sultan-çayırı karargâhında...

Fatih Sultan Mehmet’in Eserleri

Fatih Sultan Mehmet’in bu sahadaki en mühim eserleri Sahn-ı seman ismindeki İstanbul üniversitesiyle İki mecelleden mürekkep olan Kanun-nâmeleridir. Dünyanın en parlak kültür ocaklarından biri hâline gelen bu ilk İstanbul üniversitesi Fatih Sultan Mehmet câmiyle beraber yapılmıştır, câmiin etrafı bir ilim mahallesi...