Roman Nedir? Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Servetifünun Dönemi ve Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman ve Önemli Yazarlar

Dünya Edebiyatında Roman Roman Avrupa’da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Romanın ortaya çıkmasına söylenceler, destanlar, kahramanlık öyküleri ve masallar kaynaklık etmiştir. Bugünkü romanı hatırlatan ilk eser 16. yüzyılda...

Diriliş – Dünya Edebiyatı

Katyuşa küçük yaşta ailesini kaybetmiş, iki yaşlı kadının evinde hizmetçi olarak yaşamını sürdüren, genç ve güzel bir kızdır. Dimitri Nehludov ise erken yaşta babasını kaybetmiş, yirmili yaşlarında ve Rus ordusunda görevli bir subaydır. Nehludov,...

Dilekçe ve Tutanak Nedir? Nasıl Yazılır?

Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli yazıya Dilekçe denir. Anayasa’mıza göre her bir vatandaş dilekçe ve bilgi edinme hakkına sahiptir. Yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve...

Efsane Nedir?

Sözlü edebiyat geleneğinin bir türü olan efsane gerçek veya hayali şahıs, olay, yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikâye demektir. Efsaneler dilden dile anlatılagelmiş, çok eski anlatılar olup ortak (anonim) halk edebiyatı ürünleridir. Efsanelerin...

Destan Nedir? Destan Türleri Nelerdir?

Destan, milletlerin geçmişinde başlarından geçen önemli olaylar ve bu olaylarla ilgili kahramanların gerçek veya hayali hayatları etrafında oluşmuş uzun, didaktik, manzum hikâyelerdir. Destanlar yazının olmadığı, sözlü edebiyat döneminde ortaya çıkmıştır. Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç...