17. Yüzyıla Kadar Osmanlılarda Kullanılan Çalgılar

17. Yüzyıla Kadar Osmanlılarda Kullanılan Çalgılar

12 Ocak 2019 0 Yazar: Fikir

17. yüzyıla kadarki dönemde Osmanlılarda kullanılan çalgılar; halk müziği, dinî müzik ve saray müziği olmak üzere üç türde sınıflandırılmaktadır.


Türk Halk Müziğinde Kullanılan Çalgılar

Türk halk müziği, yalın ve anlaşılır ezgilerle Türk insanının yaşantısını anlatmaktadır. Bu müziğin icrasında kullanılan çalgılar, köy ve kasaba çevresinde kolay elde edilebilen malzemelerden yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda gösterilen Türk halk müziği çalgıları; yöresel etkinliklerde, düğünlerde ve şenliklerde kullanılmıştır.


Türk Dinî Müziği Çalgıları

Dervişler, yaptıkları dinî müzikte aşağıdaki çalgıları kullanmışlardır.

Türk Dinî Müziği Çalgıları

Türk Dinî Müziği Çalgıları


Osmanlı Saray Müziği Çalgıları

Saray sanatçıları ve şehirlerde yüksek zümreye hitap eden sanatçılar aşağıdaki çalgıları kullanmışlardır.

resim 6 - 17. Yüzyıla Kadar Osmanlılarda Kullanılan Çalgılar

Ney ve zurna kuramına ait el yazması (Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi)