Afet Yönetiminde CBS Tabanlı Konum Belirleme ve Haritalamanın Önemi

Afete konu olan olay ve objelerin Dünya üzerindeki yerlerinin belirlenmesi ve gösterilmesi gerekir. Bunun için jeoid, elipsoid, koordinat sistemi gibi bilgilerin bilin­mesine ihtiyaç vardır.

Yeryüzünün herhangi bir alanının düz bir yüzeye haritalanması için kullanılan ko­ordinatlar projeksiyon sistemine dayanır.

Bu yöntemler içinde en fazla tercih edilenler coğrafi koordinat sistemi ve UTM koordinat sistemleridir. Haritaların yapılırken, han­gi amaca hizmet edeceği dikkate alınır ancak haritası yapılacak konunun özellikleri ve ayrıntısı daha da önemlidir.

Örneğin bu şekilde hazırlanan eşyükselti haritaları bize şu konularda faydalanmamızı sağlar:

 Yol güzergâhlarının seçiminde,

 Arazide profil ve kesit çıkarılmasında,

 Rölyef (yer şekilleri) analizlerinin yapılması,

 Blok diyagram ve arazi maketlerinin hazırlanması,

 Eğim haritalarının yapılışı,

 Nokta görüş alanlarının tespiti,

 Kazı ve dolgu hacminin hesaplanması gerçekleştirilmektedir.

 Hava fotoğrafı üzerinden yer şekillerinin tasnif edilmesi ve haritalanması gibi. Je­omorfolojide ana yer şekillerinin, tali yer şekillerinin, aşınım yüzeylerinin tespiti de mümkündür.

cbs tabanli konum belirleme - Afet Yönetiminde CBS Tabanlı Konum Belirleme ve Haritalamanın Önemi

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir