Afet Yönetiminde CBS Tabanlı Konum Belirleme ve Haritalamanın Önemi

Afet Yönetiminde CBS Tabanlı Konum Belirleme ve Haritalamanın Önemi

4 Ocak 2019 0 Yazar: uzun

Afete konu olan olay ve objelerin Dünya üzerindeki yerlerinin belirlenmesi ve gösterilmesi gerekir. Bunun için jeoid, elipsoid, koordinat sistemi gibi bilgilerin bilin­mesine ihtiyaç vardır.

Yeryüzünün herhangi bir alanının düz bir yüzeye haritalanması için kullanılan ko­ordinatlar projeksiyon sistemine dayanır.

Bu yöntemler içinde en fazla tercih edilenler coğrafi koordinat sistemi ve UTM koordinat sistemleridir. Haritaların yapılırken, han­gi amaca hizmet edeceği dikkate alınır ancak haritası yapılacak konunun özellikleri ve ayrıntısı daha da önemlidir.

Örneğin bu şekilde hazırlanan eşyükselti haritaları bize şu konularda faydalanmamızı sağlar:

 Yol güzergâhlarının seçiminde,

 Arazide profil ve kesit çıkarılmasında,

 Rölyef (yer şekilleri) analizlerinin yapılması,

 Blok diyagram ve arazi maketlerinin hazırlanması,

 Eğim haritalarının yapılışı,

 Nokta görüş alanlarının tespiti,

 Kazı ve dolgu hacminin hesaplanması gerçekleştirilmektedir.

 Hava fotoğrafı üzerinden yer şekillerinin tasnif edilmesi ve haritalanması gibi. Je­omorfolojide ana yer şekillerinin, tali yer şekillerinin, aşınım yüzeylerinin tespiti de mümkündür.

cbs tabanli konum belirleme - Afet Yönetiminde CBS Tabanlı Konum Belirleme ve Haritalamanın Önemi