Afetlerden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Afetlerden Korunma Yöntemleri : Dünya ilk oluştuğu karanlık dönemlerden günümüze gelinceye kadar yeryüzün­de meydana gelen hareketler sonucu şekillenmiştir.

Dağların, platoların, ovaların, de­niz ve göllerin oluşmasında etkili olan bu hareketler yer kabuğunun üzerinde köklü değişiklikler yapmıştır.

Bu gün afet olarak nitelendirdiğimiz olayların daha şiddetlisi ve güçlüsü jeolojik devirlerde yaşanmış ve insanlar jeolojik devirlerin sonuna doğru ortaya çıktığı için bu hareketlerden etkilenmemiştir.

Ne zaman ki insanoğlu yeryüzün­de kendilerine yaşayacak bir alan keşfetmeye başladı o zaman yerin hareketlerinden ve atmosferdeki iklimsel olaylardan etkilendiler.

Doğal afetler sonrası ortaya çıkan psikolojik sorunların çözümü uzun zaman al­makta hatta bazen bu sorunlara çare bulunamamaktadır.

Hızlı artan dünya nüfusu nun ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan hatalı projeler ile bazı doğal afetler sonrası yaşa­nan faturanın ağır olmasına neden olur. Günümüzde yaşanan deprem ve tsunamilerin büyük bir kısmı Pasifik kıyısında meydana gelir.

Pasifik kıyısındaki ülkelerin teknoloji kullanarak afetlere karşı yeni projeler geliştirmesi can ve mal kaybının daha az yaşan­masını sağlar.

Buradan çıkan en önemli sonuç şu ki gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler doğal afetlerin maddi ve manevi etkilerinden yeterince kendilerini koruyama­dıkları için afet sonrası hasar kaybı çok olur.

Bugün için düşündüğümüzde dünyanın pek çok yerinden doğal afetlerin ne zaman başlayacağını önceden tespit etmek mümkün olmasa da afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında alınabilecek önlemler ile etkileri azaltılabilir.

Afet Öncesi Alınacak tedbirler Nelerdir?

 • Afet yönetim sistemi kurmak
 • Doğal afet erken uyarı sistemi geliştirmek,
 • Kamu spotları hazırlayarak afet konusunda halkı bilinçlendirmek,
 • Afet konusunda çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerini desteklemek ve sayı­sını artırmak,
 • Gerektiğinde tatbikat uygulamaları yaparak afet eğitimleri vermektir.

Bir afetin meydana geldiği esnada, arama çalışmaları yapmak veya çalışmalara ka­tılmak, ilk yardım ve tedavi olanakları sağlamak için, ilaç, su ve yiyecek ihtiyacını kar­şılamak gibi görevleri yerine getirmek en önemli insanlık vazifemizdir.

Afetin Bitmesinden Sonra Yapılacaklar Nelerdir?

 • Geçici iskân bölgeleri oluşturarak barınma ihtiyacı giderilmeli,
 • Ulaşımdaki aksamalar acele ortadan kaldırılmalı,
 • Eğitim sağlık hizmetlerinin dışında psikolojik destek hizmetleri sağlanmalı,
 • Yeni yerleşim alanları düzenleyerek afetzedeler yardım götürülmelidir.

Doğal Afetlerden Korunma Yolları Özet

 • Depreme hazırlıklı olmak.
 • Deprem çantası bulundurmak.
 • Evlerimizi düzlüklere yaptırmak.
 • Ağaçlık ama düz yerlere taşınmak.
 • Kuytu köşelerde olmamak.
 • Soğuk yerlerde bulunmamak.
 • Yanıcı şeyler ile oynamamak.
 • Kendimizi afetler konusunda bilinçlendirmek.
 • Doğal afetlere hazırlıklı olmak.

Afetlerden Korunma Yöntemleri başlıklı yazımda doğal afetlerin nedenleri sonuçları ve korunma yolları hakkında bilgiler vermeye çalıştım.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir