Asit Yağmurlarının Etkileri ve Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

18 Kasım 2018 0 Yazar: uzun

Endüstri, enerji ve fosil yakıt tüketimi gibi faaliyetlerin bir neticesi olarak atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazları yayılır.

Bu gazlar kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilir. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler.

Asidik kimyasal maddelerin yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar hâlinde yeryüzüne düşmesine asit yağmuru denir. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5.6’dır. Asit yağmurları bu pH değerinin altında bir değere sahiptir.

Asit yağmurları, son yıllarda ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Toprağın asitlik miktarını arttırarak bitkilerin ve toprakta yaşayan mikroorganizmaların ölmesine sebep olur.

asit yagmurlari - Asit Yağmurlarının Etkileri ve Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Özellikle ortamın pH’ını değiştirerek göl, deniz, akarsu ve sulak alanlardaki canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkiler. Asit yağmurlarıyla bitkilere ve balıklara geçen ağır metaller besin zinciri yoluyla insanlara aktarılır ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Asit yağmurları binaların ve bir ülkenin kültürel mirası olan tarihi eserlerinde aşınmasına da neden olur.