Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları

Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları

16 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Astronominin Diğer lerle si ve Alt Alanları incelenmeden önce bilinmesi gerekenler; Antik Mısır’da Nil Nehri’nin taşma zamanlarını belirlemek için yapılan takvime lık eden Akyıl­dız -sel adı ile Sirius (Siryus) -o de o kadar önemlidir ki Keops Piramidi’nin kraliçe odası, bu yıldızı görecek şekilde tasarlanmıştır.

Akyıldız (Sirius)

Akyıldız (Sirius)

Meksika’nın Yucatán (Yukatan) Yarımadası’nda Chichén Itzá (Çiçen İtza) kentinde bulunan El Castillo (El Kastilo, Kale) Tapınağı Mayalar tarafından yapılmış­tır. Bu ve benzeri tapınakların Mayalar tarafından astro­nomik gözlemler yapmak için de kullanıldığı düşünül­mektedir. Ancak bütün bu bilgilere astronomi ve arkeo­loji lerinin ortak çalışması ile ulaşılabilir. Benzer şekilde gözlemevlerinin kuruluşu sırasında astronom­lar, meteooji ve coğrafya inin verilerinden de ya­rarlanmışlardır.

keops piramidi

keops piramidi

Bu ilişkileri dikkate aldığımızda astrono­miyi aşağıdaki gibi alt dallara ayırabiliriz:

Astronominin Alt Alanları

Arkeoastronomi: İnsanların geçmişte gökyüzü ile ilgili olayları nasıl inceleyip yorumladıklarını araştıran alt alandır. Arkeoastronomi; arkeoloji, antropoloji, etnografya leri ile ortak çalışır.

Astromatematik: Gök cisimlerinin yörüngeleri ile ilgili hesaplamaları yapar. Ayrıca gözlemlerden elde edilen sayısal verilerin yorumlanması da bu alt alanın konusudur. Gök mekaniği olarak da adlandı­rılır.

Astro: Gök fiziği olarak da adlandırılan bu alt alan, gök cisimlerinden yayılan elektromanyetik lardan elde edilen verileri yorumlar. Ayrıca gök cisimleri ve yıldızlar arası ortamdaki -ışınım etkileşimi de bu alt alanın konusudur.

Astrokimya: Gök cisimlerinin ve yıldızlar arası ortamın kimyasal yapısını inceleyen alt alandır.

Astrobiyoloji: Evrendeki olası yaşam formlarının oluşum ve lerini inceleyen alt alandır.

Astrojeoloji: Gezegenlerin, l uyduların, gök taşı vb. gök cisimlerinin yapılarını ve oluşumlarını inceleyen alt alandır.

Astronomi i üzerine en önemli ları NASA yapmaktadır.