Astronomi’nin Doğuşu ve Tanımı

Astronomi’nin Doğuşu ve Tanımı

14 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Astronominin doğuşu ve tanımı hepimizin detaylı incelemesi ve bilgi edinmesi gereken önemli ve değerli bir konudur, bu nedenle bilgi dağarcığımıza ilk eklememiz gereken bilgi “Astronomi nedir?” sorusunun cevabı olmalıdır.

Astronomi Nedir?

ve sanat, insanın var oluşundan günümüze kadar hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Astronominin temel konusu olan gökyüzü olaylarının, insanlar tarafından birer mucize olarak değerlendirilmesi sel gelişmelere de ilham kaynağı olmuştur.

, evrenin ya da olayların bir bölümü hakkında, deneye dayalı yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak çıkarma süreci ve bu yolla elde edilen bilgilerin bütünüdür. Astronomi sözcüğü eski Yunancadaki “astron” ve “nomos” sözcüklerinden türetilmiş, “yıldızların yasası” ya da “ yıldız i” anlamına gelmektedir.

Astronomi i, sel olarak en önce gelişen temel dir. İnsanların gökyüzündeki olayları anlayabilme, güneş tutulması gibi tekrarlayan olayları önceden tahmin edebilme merakı ile doğan astronomi i; zamanla evrenin yapısını anlayabilme, evrenin nasıl bir geçmişe sahip olduğu ve nasıl bir geleceğe sahip olacağı konusundaki li merak ile ini sürdürmüştür. En eski dalı olan astronomi; matematik, fzik, kimya ve biyoloji temel lerinin gelişmesinde de rol oynamıştır.

Temel ler içinde ilk gelişen astronomi i, ilk çağlardan başlayarak günümüze değin sürekli “doğa-insan” ilişkisinin odağında yer almıştır.

Astronomi gökyüzünün gizemini açıklar, yaşadığımız gezegenin kökenine ve insanoğlunun sürecine ışık tutar. Astronomi, evrenin küçükten büyüğe tüm yapı taşlarıyla ilgilenir.

ve k gelişmeler sayesinde astronomi alanında büyük adımlar atılmıştır. Önceleri evrende gezegenleri olduğu bilinen tek yıldız Güneş iken, günümüzde Güneş gibi gezegenlere sahip olan yıldızlar keşfedilmiş olup gezegenli yıldızların sayısı hızla artmaktadır.

Cacabey Medresesi ve Astronomi

-İslam ve medeniyetinin mimari özelliklerini yansıtan Cacabey Medresesi, Selçuklular inde dini ilimler yanında pozitif lerin de öğretildiği bir fakülte olarak kullanılmış; gökyüzünün, Güneş’in, Ay’ın, yıldızların lerini inceleyen bir gözlemevi olarak yıllar boyu ayakta kalmıştır.

Selçuklu inde Kılıçarslan’ın oğlu Keyhüsrev zamanında Cebrail İbni Caca tarafından 1272 inde Kırşehir’de yaptırılan Cacabey Medresesi, o de astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane olarak kullanılmıştır.

İlk çağlarda günlük yaşam bugünkü kadar karmaşık değildi. Atmosfer daha temiz, açık ve gözlem yapmaya uygundu. İnsanlar gökyüzü ile daha çok ilgilenebiliyordu. İlgilerini çeken her şeyi kayalara işlemişlerdi. Bunlardan bazıları günümüze ulaşabilmiştir.

Astronominin i tarım çalışmaları ile başlamıştır. Tarım, mevsimlerin zamanını önceden bilmeye, yani takvim bilgisine ihtiyaç gösterir. Takvim ise gök cisimlerinin lerinin bilinmesi ve anlaşılması demektir.

Ay'a Ait Çizimler

Ay’a Ait Çizimler

Mısırlılar takvim ile yakından ilgilenmişlerdir. Çünkü Nil Nehri, onların yaşam kaynağıydı, her yıl aynı de taşıyordu. Toprağın sürülmesi, tohum ekimi ve ürün toplama gibi tarımsal çalışmalar için en elverişli zamanların bilinmesi takvim çalışmalarının önemini artırmıştır.

Eski çağlarda insanlar tarımsal çalışmalarını gerçekleştirebilmek, gece yolculuklarında kervanlarına yön verebilmek, dini günleri belirlemek gibi ihtiyaçlardan dolayı astronomiye ilgi duymuşlardır. Böylece astronomi günlük yaşama girmiştir.

Satürn ve Güneş'e Ait Çizimler

Satürn ve Güneş’e Ait Çizimler

Günümüz astronomisindeki temel bilgi ve gözlem aletlerinin gelişmesine katkıda bulunan Batılı bilginlerden Nicolaus Copernicus (Nikolaus Kopernikus)’u ve -İslam bilginlerinden de Ali Kuşçu’yu örnek olarak verebiliriz.

-İslam bilginlerinin eserleri 10. yüzyıldan itibaren Latince ve diğer Batı dillerinde tercüme edilmeye başlanmıştır. Batılı insanları bu lardan yararlanarak günümüz astronomisini oluşturmuşlardır.