Bilinç Kayıplarında İlk Yardım

Bilinç Kayıplarında İlk Yardım

30 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Kişinin kendi yaşantısının, çevresinin ve diğer kişilerin bir bütün olarak içinde yaşadığı dünyanın farkında olma yetisi “bilinç” olarak tanımlanmaktadır. Bilinç kaybı ise bu durumun yani bilme ve farkında olma yetilerinin kaybolması hâlidir.

Bayılma: Beyne giden oksijenin azalması nedeniyle yaşanan kısa süreli bilinç kaybı, bayılma olarak adlandırılır. Halk arasında “kendinden geçme” olarak da adlandırılan bayılmanın en belirgin özelliği geçici olmasıdır. Bayılmanın nedenleri kan kaybı, kan basıncının düşmesi, havasızlık, beklenmedik bir olayla karşılaşma, şiddetli ağrı, yoğun stres, kan şekerinin düşmesi, kansızlık, aşırı sıcak ve yüksek ateştir.

Bayılmanın belirtileri ise baş dönmesi, göz kararması, soğuk terleme, düzensiz nabız ve solunum, vücut renginin solması, kaslarda ağrı, bulantı ve kusmadır. Bayılan kişinin öncelikle solunumu kontrol edilerek temiz hava alması sağlanır. Sıkan giysileri varsa gevşetilir, vücudu sıcak tutulur, yüzü soğuk suyla yıkanır. Bayılan kişi dış uyarılara tepki verebileceğinden kısa süreli olmak kaydıyla kolonya, alkol koklatılıp elleri ve bilekleri ovularak ayılması sağlanabilir. Bu işlemlere rağmen bayılan kişi 5 dakika içinde ayılmamışsa derhâl acil yardım (112) talep edilmelidir. Çünkü bu olay artık bayılma kapsamından çıkmıştır.

Bilinç Kayıplarında İlk Yardım 1

Bayılma

Koma: Hareket sisteminin ve duyu organlarının işlevsiz kalması sonucu çevreye tepkinin verilemediği derin bir bilinç kaybı ve uyandırılamayacak biçimde olan uyku hâli “koma” olarak adlandırılır. Komanın nedenleri ciddi kafa yaralanmaları, bazı alerjiler, boğulma, sıcak çarpması, donma, elektrik şoku, sara veya şeker hastalığı gibi bazı hastalıklardır.

Komanın belirtileri ise bilinç kaybı, uyku hâli, hareketsizlik, uyarılara tepki vermeme, hırıltılı solunum ve dilin gevşeyerek geriye doğru toplanmasıdır. Komada yapılacak ilk yardım için öncelikle hastanın solunumu kontrol edilir ve soluk yolu açık tutulur. Eğer solunum durmuş ise yapay solunuma başlanır. Komaya neden olan etken mümkünse ortadan kaldırılır. Hastanın vücut ısısı korunur. Hasta koma pozisyonuna getirilir. Acil yardım (112) istenir.

Komadaki kişinin solunum ve dolaşım sistemi çalışır. Komanın derinliğine göre komada olan kişi bazı uyarılara tepki verirken bazılarına hiç tepki vermeyebilir. Komadaki kişi her türlü yardıma muhtaçtır. Bu nedenle komadaki kişinin sıcaktan, soğuktan ve her türlü olumsuz dış etkenden korunması gerekir.

Bilinç Kayıplarında İlk Yardım 2

Koma