Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

7 Şubat 2018 0 Yazar: Recep

Bu yazımda üzerinde duracağım konu, ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması olacak, konuyu çok detaya girmeden ler halinde sıralayacağım.

ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

 1. Hücre zarı: Hücrenin dış yüzeyini çevreleyen bir tabaka oluşturur. ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
 2. Sitoplazma: Hücre zarıyla çekirdek arasını doldurur. ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
 3. Çekirdek: Hücrenin merkezidir. ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
 4. Hücre duvarı: hücrelerinde bulunur. Hücre zarının dışında yer alır. hücrelerine şekil kazandırır, dayanıklılık sağlar ve onları korur. Hücre duvarı cansız bir yapıdır.
 5. Kloroplast: hücrelerinde bulunur. Hücrenin gereksinimi olan besin içerikleri bu organelde sentezlenir. Kloroplast, yeşil renk si olan klorofil içerir. Klorofil, lerin besin üretiminde güneş sini kullanabilmesini sağlar.
 6. Mitokondri: Hücrenin ihtiyacını karşılayan organeldir. Bu organelde besinler parçalanarak hücrenin kullanabileceği açığa çıkarılır. ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 7. Koful: Hücrede depolama işinde görevli yapıdır. Su, besin ve atık depolayabilir. Hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçük, hücrelerinde az sayıda ve büyüktür.
 8. Ribozom: Hücreye özgü proteinlerin sentezlenmesinde görevlidir. ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 9. Golgi cisimciği: Salgı lerinin oluşturulmasında görevlidir. Oluşan salgı küçük kesecikler hâlinde paketlenir. Bu kesecikler yoluyla salgı hücre içine ya da hücre dışına taşınır. ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 10. Lizozom: Hücre içinde büyük yapılı lerin sindirilmesinde görevlidir. ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 11. Endoplazmik retikulum: Hücre zarı ve çekirdek arasında bulunur. Hücrede iletimi görevi yapar. ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 12. Sentriyol: Hayvan hücrelerinde çiftler halinde bulunur. Hücre bölünmesinde görevlidir.