Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

7 Şubat 2018 0 Yazar: Recep

Bu yazımda üzerinde duracağım konu, Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması olacak, konuyu çok detaya girmeden maddeler halinde sıralayacağım.

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması

 1. Hücre zarı: Hücrenin dış yüzeyini çevreleyen bir tabaka oluşturur. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
 2. Sitoplazma: Hücre zarıyla çekirdek arasını doldurur. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
 3. Çekirdek: Hücrenin yönetim merkezidir. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir.
 4. Hücre duvarı: Bitki hücrelerinde bulunur. Hücre zarının dışında yer alır. Bitki hücrelerine şekil kazandırır, dayanıklılık sağlar ve onları korur. Hücre duvarı cansız bir yapıdır.
 5. Kloroplast: Bitki hücrelerinde bulunur. Hücrenin gereksinimi olan besin içerikleri bu organelde sentezlenir. Kloroplast, yeşil renk maddesi olan klorofil içerir. Klorofil, bitkilerin besin üretiminde güneş enerjisini kullanabilmesini sağlar.
 6. Mitokondri: Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organeldir. Bu organelde besinler parçalanarak hücrenin kullanabileceği enerji açığa çıkarılır. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 7. Koful: Hücrede depolama işinde görevli yapıdır. Su, besin ve atık depolayabilir. Hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçük, bitki hücrelerinde az sayıda ve büyüktür.
 8. Ribozom: Hücreye özgü proteinlerin sentezlenmesinde görevlidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 9. Golgi cisimciği: Salgı maddelerinin oluşturulmasında görevlidir. Oluşan salgı küçük kesecikler hâlinde paketlenir. Bu kesecikler yoluyla salgı hücre içine ya da hücre dışına taşınır. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 10. Lizozom: Hücre içinde büyük yapılı maddelerin sindirilmesinde görevlidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 11. Endoplazmik retikulum: Hücre zarı ve çekirdek arasında bulunur. Hücrede madde iletimi görevi yapar. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.
 12. Sentriyol: Hayvan hücrelerinde çiftler halinde bulunur. Hücre bölünmesinde görevlidir.