Din Felsefesinin Konusu Nedir?

Din Felsefesinin Konusu Nedir?

20 Ekim 2018 0 Yazar: Fikir

Din; insanın yaratıcı, diğer insan ve varlıklarla ilişkisini düzenleyen ve hayatına yön veren kurallar bütünüdür.

İlk yerleşik toplumlardan bu yana din, insanın doğaüstü birtakım güçlere duygusal ya da bilinçli olarak inanması ile var olmuş temel bir kurumdur.

Felsefe her alanda olduğu gibi dine de akıl ve eleştiriyle yaklaşır. İnsanı inanan bir varlık olması sıfatıyla ele alır ve inancın yapısını sorgular. Evren yaratılmış mıdır?, Evren ezelî ve ebedî midir?, Din, insanların inanma isteğini mi, anlama ihtiyacını mı karşılar? Sınırlı bir anlama gücüne sahip olan insan, nasıl olur da yüce bir varlığın bilgisini anlayabilir ve iletebilir? Tanrı var mıdır? Varsa kanıtları nelerdir? Ölümden sonra yaşam var mıdır, yoksa ölüm bir son mudur?

İşte din felsefesi yukarıdaki soruları eleştirel, akılcı, tutarlı, objektif sorgulama yöntem ve ilkeleri ile dini temellendirmeye çalışır. Felsefi soruşturma aracılığı ile dine ve özel olarak dinsel kavram ve inançlara ilişkin anlayışımızı derinleştirmek ister.

Farklı dinlere ait dinsel semboller

Farklı dinlere ait dinsel semboller