Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?

Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?

7 Haziran 2018 1 Yazar: Recep

İnsan doğal çin bir parçası olduğu için doğadan çeşitli şekillerde faydalanmıştır. Bazen toprağı işleyerek ondan tarım ürünü elde etmiş bazen de akarsuların önüne setler kurarak ondan elde etmiştir.

İnsanların doğadan faydalanmak için yaptıkları tüm bu faaliyetler, ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanlar ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden faydalanarak farklı ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.

Örneğin, insanoğlu var olduğu günden beri barınma ihtiyacıyla çeşitli ler oluşturmuştur. Bu yerleşkeleri oluştururken de doğal çin etkisiyle bir takım farklı yerleşim alanları ortaya çıkarmıştır.

Taşların çok yoğun olduğu bir yerde doğal çin etkisiyle yapı malzemesi olarak taşları kullanmış taş evler inşa etmiştir, veya yağışın fazla olduğu yerlerde orman örtüsünden faydalanarak ahşap meskenler kurmuştur. Bunlarla beraber teknoloji ve yapılaşmanın ilerlemesiyle birlikte daha yüksek katlı betonarme evleri oluşturmuştur. Tüm bu değişimler doğal çevre etkisiyle nin nasıl değişiklikler sergilediğini bize gösteriyor.

Bir başka örnek olarak insanın ihtiyacıyla zaman içerisinde tarım ve hayvancılık gibi çeşitli ekonomik faaliyetlerinde gelişmesini sağladığını söyleyebiliriz.

İnsanların giyinme ihtiyacı da çoğu zaman çevreden etkilenir. Örneğin sıcaklığın çok yüksek olduğu kurak iklimlerde insanlar çok fazla giyinme ihtiyacı duymazken sıcaklığın çok düşük olduğu iklimlerde daha kalın kıyafetler giyinmek zorunda kalmışlardır. Dört mevsimin yaşandığı alanlarda ise yıl içindeki değişiklikler nedeniyle mevsime göre farklı giyinme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Dinlenme de insanın temel ihtiyaçlarından birisidir. Bu anlamda insanlar dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak içinde çevrelerindeki doğal alanlardan faydalanırlar. 

İnsanların ihtiyaçları ise zaman içerisinde ağlarının veya sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda farklı sistemleri meydana gelmiştir.

Genel kabul görmese de eğlence insanların ihtiyaçlarından biridir. İnsan yaşamına baktığımızda eğlenme ihtiyacının giderilmesi için zaman içinde çeşitli eğlence alanlarının ortaya çıktığını görürüz.

İnsanın en temel ihtiyacı su diyebiliriz. Suyun insanlar için önemi tarih boyunca çok belirgin olarak görülmektedir. Bu nedenle insanlar suya yakın yerleşim yerlerini tercih etmişler, ve sudan çeşitli şekillerde faydalanmışlardır. Suyu bazen içmek, bazen kullanmak, bazen elde etmek bazen de çeşitli ekonomik faaliyetlerde ihtiyaçları doğrultusunda su larından faydalanmışlardır.

Bu yazımızda Doğadan nasıl yararlanıyoruz sorusuna cevap vermeye çalıştık. Bu anlamda doğal çevreden yararlanma ve insanların ihtiyaçları ile doğal çevreyi kullanma biçimlerine değindik.