Eğitim Ortamının Hazırlanması

Eğitim Ortamının Hazırlanması

21 Şubat 2019 0 Yazar: Fikir

Eğitim Ortamının Hazırlanması

Gündelik hayatta öğrenme oldukça farklı yer ve şekillerde gerçekleşir. Kalabalık bir otobüste yolculuk yaparken insanlar arasındaki küçük bir boşluktan, bir metre önümüzdeki birinin elindeki gazetede yer alan haberi zorlanarak okur ve bir şeyler öğrenebiliriz. Eğitim ortamları ise öğrenmenin daha etkili biçimde gerçekleştirilebilmesi için eğitimin türü ve amacına göre düzenlenen ortamlardır. Eğitim ortamları öğrenmenin verimliliğini etkiler. Bu nedenle önemsenmelidir.

Bu bölümde;
• eğitim ortamının öğrenmeye uygun hâle getirilmesi ve
• oturma düzeninin oluşturulması
konuları ele alınmaktadır.

Eğitim Ortamı

Eğitim ortamı öğrenmeyi destekleyecek ve kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir. Rahatlık ve güven hissi verecek tarzda tasarlanmış bir ortamda öğrenme kolaylaşacaktır. Bunun sağlanması için ortam koşullarının uygun hâle getirilmesi ve oturma düzeninin ayarlanmış olması gerekir. Eğitim ortamları günlük olarak havalandırılmalı ve temizlenmelidir. Ortamın rahat olması için ise öncelikle ısı, ışıklandırma ve ses gibi ortam faktörlerinin uygun düzeylerde olması gerekmektedir.

Eğitim ortamı eğiticinin evi, eğitici de ev sahibi gibidir. Katılımcılar ortama geldiklerinde ortamın kendileri için hazırlanmış olduğunu fark etmelidirler. Bunun için eğitici;
• katılımcıların gelmeye başlamasından en az 20 dakika önce eğitim ortamında bulunmalı,
• eğitim ortamında sorun oluşturabilecek herhangi bir durumunes bulunup bulunmadığını kontrol etmeli (örneğin kış mevsiminde ısınma sisteminin çalışır vaziyette olmasını kontrol etmek vb.),
• bir sorun varsa gerekli tedbirleri almalı ya da aldırmalıdır.

Eğitim Ortamının Hazırlanması
Eğitim Ortamının Hazırlanması

Oturma Düzeni

Katılımcıların ortamda kendilerini rahat ve güvende hissetmelerinde oturma düzeni önemli bir paya sahiptir. Katılımcılar arasında, katılımcıların kişisel sınırlarını koruyabilmelerine olanak sağlayacak mesafelerin bulunması katılımcıların kendilerini güvende hissetmelerine katkıda bulunur. Bu açıdan örneğin katılımcılar birbirlerini tanımıyorlarsa ilk derslerde “U” oturma düzeni yerine geleneksel sınıf düzeni kullanılabilir. Böylece katılımcılar ortama alışana kadar doğrudan göz temaslarından korunabilirler.

Oturakların Türü

Oturaklar kolayca yerleri değiştirilebilir nitelikte olmalıdır. Böylece eğitim ortamı konu ya da çalışmanın türüne göre yeniden tasarlanabilir. Örneğin her bir katılımcıya ait kolçaklı sandalyelerin olduğu bir ortamda çeşitli oturma düzenleri rahatlıkla uygulanabilir.

Oturakların Yönü

Oturaklar, güneş ışınlarının katılımcıların yüzüne doğrudan gelmeyeceği bir şekilde konumlandırılmalıdır.

Oturma Şekli

Yapılacak çalışmanın türüne göre çok sayıda oturma biçimi alternatifi oluşturulabilir. Aşağıda çeşitli örnekler yer almaktadır. Bu oturma biçimleri ya da başkaları ihtiyaca göre tercih edilebilir.

Eğitim Ortamının Hazırlanması
Eğitim Ortamının Hazırlanması
Eğitim Ortamının Hazırlanması
Eğitim Ortamının Hazırlanması