Eğitimin Anlamı ve Toplumsal İşlevleri

Eğitimin Anlamı ve Toplumsal İşlevleri

27 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Tarih boyunca hep büyük bir öneme sahip olan eğitim, “Bilgi ve becerilerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve bireyde istendik davranışların yaratılmasıdır.” biçiminde tanımlanabilir. Bir diğer ifade ile eğitim, bir tür sosyalleşme sürecidir.

Sosyolog Persons (Pörsıns)’a göre eğitimin açık ve gizli fonksiyonlarını şu şekilde detaylandırmak mümkündür:

Kulturun aktarılması: Bilindiği gibi ilk sosyalleşme kurumu ailedir. Ancak birçok kültürde belirli sorumluluklar ve roller okulda içselleştirilir. Öğrenciler formel kurumlar içinde nasıl davranacaklarını ve aileleri dışındaki kişilerle nasıl ilişki kuracaklarını okulda öğrenirler. Eğitim, genelde egemen kültürü aktaran muhafazakâr bir kurumdur. Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.

Toplumsal kontrolün sağlanması: Okullar bir tür toplumsal kontrol işlevi görür. Aile ve din kurumu gibi eğitim kurumu da çocukları ve gençleri toplumun değerleri, normları ve yaptırımları ile tanıştırır ve onları hayata hazırlar. Onlara dakik, disiplinli ve programlı olmayı öğretir.

Toplumsal ve siyasal bütünleşme: Eğitimin fonksiyonlarından biri de ortak bir “kimlik duygusu” yaratarak siyasal ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamaktır. Örneğin birçok ülkede eğitim, göçmenlerin ve farklı etnik grupların toplumla bu anlamda bütünleşmesini sağlamıştır. Bizde de eğitim politikasının en önemli unsurlarından birisini, modern (laik ve ulusal) kültür etrafında toplumu bütünleştirmek çabası soluşturmaktadır.

egitim kurumlari 300x199 - Eğitimin Anlamı ve Toplumsal İşlevleri

Eğitim kurumları

Toplumsal değişme ve gelişmenin sağlanması: Eğitim aynı zamanda arzu edilen toplumsal değişmeyi tetikleyebilir veya getirebilir. Çağdaş eğitim öğrenciye, sorgulamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Teorik bağlamda okulların “yaratıcılığı” ve “yeniliği” teşvik etmesi gerekmektedir. Eğitim yoluyla ekonominin gereksinim duyduğu nitelikli bir iş gücü yaratılır. Bir diğer ifadeyle eğitim, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi teşvik etmektedir. Nitekim eğitimli bir iş gücüne sahip toplumlar çok daha hızlı kalkınmakta ya da mevcut sorunlarını çok daha kısa sürede çözmektedirler.

Çocuk Üniversitesi

Dünyada on bir yıldır eğitime devam eden çocuk üniversiteleri, Türkiye’de üç yıllık bir geçmişe sahip. İlk olarak Ankara Üniversitesi tarafından 2009’da kurulan Ankara Çocuk Üniversitesini, İstanbul, Trakya, Anadolu ve İnönü Üniversiteleri takip etti. Peki, çocuk üniversitesi ne demek, kimler, nasıl eğitim alabiliyor, eğitmenler kim ve çocuklara ne faydaları var?

Çocuk üniversiteleri müdürlerinin anlattıklarına göre genellikle yaz aylarında eğitim veriliyor. Ama çalışmalarını bütün yıl sürdürenler de var. İsteyen herkes bu eğitimlere katılabildiği gibi üstün zekâlılara özel programlar da veriliyor. Çocuk üniversitelerinde öğrenciler bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda üniversite hocalarından eğitim alıyorlar. Deneyleri üniversite ortamında laboratuvarlara giderek yapıyorlar. Tabii eğitim içerikleri çocukların anlayabileceği şekilde programlanıyor.

egitim kurumu 300x211 - Eğitimin Anlamı ve Toplumsal İşlevleri

Eğitim kurumu