Kategori: Ekonomi

21 Mart 2018 0

Ahilikte Gençlik ve Eğitimi

Yazar: Fikir

Anadolu’muzda bir Türk kurumu olan “Ahilik“, kendine özgü, sosyo-ekonomik bir kurumdu. Ahilik geniş kapsamlı bir kuruluş olarak aynı zamanda bir…

14 Mart 2018 0

Mübadele ve Paranın Tanımı

Yazar: Fikir

Para denildiğinde önce aklımıza, mal ve hizmet alışverişinde kullanılan kâğıt ve madenî paralar gelir. Aslında para, mal ya da hizmet…

10 Mart 2018 0

Tam İstihdam Nedir?

Yazar: Fikir

Ekonomide mevcut üretim faktörlerinin atıl bırakılmadan kullanılarak üretime devam edilmesi durumuna tam istihdam adı verilmektedir. Bütün ekonomilerin temel amacını kaynakların…

10 Mart 2018 0

İstihdam ve İstihdamın Önemi

Yazar: Fikir

Bir toplumda fertlerin gelir temini amacıyla arzulu olarak çalıştırılmaları hâline istihdam denilmektedir. Daha geniş anlamda ise istihdam, üretim faktörlerinin üretimde…