Ekonomide Fayda Nedir?

Ekonomide Fayda Nedir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Ekonomide Fayda: İnsanlar genellikle bile bile riske girmek istemezler. Az fakat sürekli ve emin bir geliri yada gideri yüksek ama emin olmayan bir parasal gelire yada gidere tercih ederler.

Sonunda daha az “beklenen değer” olmasına rağmen belirsiz durumlar için önceden tedbir alarak belli miktarlarda para ödemeye her zaman hazırdırlar. Aslında, sigorta fikrinin temelinde yatan prensip budur. Hatta bazen sigorta, sigortalıya sigorta olmasa kötü anda ödeyebileceği meblağdan daha fazlasını ödetir.

 • Ekonomide fayda, psikolojik kazanç ve kayıplar biçiminde ölçülen ve malın sağladığı doğal doyum olarak tanımlanır.
 • Fayda kavramı; ekonomide tüketici açısından ele alınır, tüketilen malın tüketiciye sağladığı doyuma dayanır.
 • Modern fayda kavramı; karar verici tarafından strateji seçiminde söz konusu olmakta ve risk karşısında başvurulan değer ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.
 • Böylece karar teorisinde fayda; malın yerine parasal değerlerin ve psikolojik doyum ölçüsü yerine de, risk karşısında belirlenen değer ölçüsü biçiminde incelenmektedir.
 • Ekonomide ve karar kuramında; fayda kavramı sübjektiftir. Kişiden kişiye olduğu kadar, kişideki psikolojik ve sosyo-ekonomik durumdaki değişikliğe göre de değişir.
 • Karar vericiler paranın gerçek beklenen değer kriterine göre karar vermiyorlar. Faydalarına göre seçim yapıyorlar
 • Fayda değeri U(x) karar vericinin bakış açısını ve riske karşı tutum ve davranışını yansıtır.
 • Her bir sonuca bir fayda değeri atanır. En yüksek sonuç en büyük fayda değerine sahiptir.
 • Optimum karar, beklenen faydayı maksimize eden karardır.
  Fayda Yaklaşımı karar vericinin almak istediği riske dikkat çeker.
 • Kavram karar vericinin kesin bir sonuç karşısında bir piyango durumuna katılma tercihi üzerine kuruludur.

Ekonomide Fayda

Tüketici tercihinin temelini oluşturan unsur bir maldan beklenilen faydadır.

Fayda, bir malı tüketmenin sonucunda elde edilen haz ve tatmin duygusu olarak tanımlanabilir.

Bir mala ilişkin fayda beklentisi o mala olan ihtiyacı da belirler. Tüketiciler için bir malın faydası ne kadar çoksa o mala duyulan ihtiyacın şiddeti de o denli çok olacaktır. Dolayısıyla mala olan talebin şiddeti de o derecede artacaktır. Bu durumda fayda ile ihtiyaç arasındaki ilişkinin mala olan talebin şiddeti üzerinde de etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Fayda, ihtiyaç ve talep arasındaki bağlantı her ne kadar doğru olsa da alternatifi olmayan ya da ikame olanağı olmayan malların ihtiyaç şiddeti oldukça fazladır.

Örneğin değişik pek çok içecek bulunmasına karşın bu içeceklerin suyun yerini tutmaması, başlıca içeceğimizin faydasını da en üst seviyede tutmaktadır.