Ekonomik Büyüme ve Gelişme

Üretimin düzenli olarak her yıl artması, ekonomik büyümeye yol açar. GSMH veya MG’de bir yıl içerisinde gerçek artış olmuş ise ekonomi büyümüştür sonucu çıkar.

GSMH’nin artması için ya daha fazla üretim faktörü kullanılması ya da üretim faktörlerinin daha verimli olması gerekmektedir. GSMH’nin bir yıldaki artış yüzdesi, büyüme hızı olarak adlandırılır. Eğer GSMH cari fiyatlarla hesaplanmış ise buna cari fiyatlarla büyüme hızı adı verilir.

GSMH sabit fiyatlarla hesaplanmış ise bu tür büyüme reel büyümedir. Üretim artışıyla beraber millî gelir artar, aynı zamanda ekonomik büyüme de gerçekleşir. Bu arada ekonomide yapısal iyileşmeler de meydana geliyorsa ekonomik gelişmenin de varlığından söz edilir. Yapısal iyileşmeler arasında şu örnekler sayılabilir:

  • Sanayileşme yönünde gelişmelerin devam etmesi
  • İşsizliğin azalması
  • İhracatın artması
  • Gerek dış ticaret açığının gerekse ödemeler dengesi açığının olmayışı ya da azalması
  • İhracatın yapısının tarımsal mallardan veya ham maddelerden sanayi mallarına ve yüksek teknoloji
  • ürünlerine yönelmesi
  • Enflasyon oranının makul düzeyde olması
  • Bütçe açığı ve borçlanmanın makul düzeyde olması

Türkiye’de GSYH’nin 2005-2013 dönemindeki yıllık büyüme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Türkiye Ekonomisinde 2005-2016 Döneminde GSYH Büyüme Oranları (TÜİK)

Türkiye Ekonomisinde 2005-2016 Döneminde GSYH Büyüme Oranları (TÜİK)

Şunlara da Göz Atmalısın

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir