Ekonomik İnsan Nasıl Olur?

Ekonomik İnsan Nasıl Olur?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

k İnsan: sal bir dir. Bu , insanların ihtiyaçları tam olarak karşılanana kadar, mal ve tüketmeleri durumunda kendilerini mutlu hissedeceklerini varsayar.

k İnsan

Ancak tüketecekleri mal ve lerin üretimi sınırsız değil, aksine eldeki kaynaklarla sınırlıdır. Sorun, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve üretirken sınırlı olan bu kaynakların nasıl kullanılacağı sorunudur. Bu nedenle ; mal ve lerin üretimi, alım satımı gibi konularda insan ilişkilerini inceleyen sosyal bir dir.

İnsanlar yaşam boyu k olaylarla iç içedir.

Örneğin her birey ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yapmak, geleceğini güvence altına almak için ise tasarruf yapmak zorundadır. Bunların her biri k bir olaydır. Bu nedenle k insan; ihtiyaçların şiddetini ölçebilen, bunları sıraya koyabilen ve sağlayacağı faydayı azami kılacak şekilde sahip olduğu imkanları bu kaynaklara dağıtabilen insan olarak tanımlanabilir.

ve insan ilişkisi felsefe dersinde de işlenmektedir.

k İnsan Modeli (Economic-Man)

k insan ilgili bölümde ifade ettiğimiz gibi neo-klasik iktisat ekolünün model insanıdır. Endüstri ilişkilerinde ise “k insan” modelini benimseyen iktisatçılar farklı karakteristikler belirlemiş olmakla birlikte esasen Gary Becker’in takipçileri sayılırlar. Becker’a göre “insanların k taki tüm davranışları, sürekli bir ler kümesi içerisinde faydasını maksimize etmesini ve bilgi ve farklı pazarlarla ilgili diğer girdileri optimum miktarda toplamasını sağlayacak davranışlar bütünü olarak” görülebilir.

Buna göre k insanın temel özelliği faydasını maksimize etmeye hedeflenmiş olmasıdır. Yani, motivasyon açısından k insan sadece faydasının en çok olacağı (utility maximization) durumlarda belirli hedeflere motive edilebilecektir. Bu durumda da seçeneği / yönlendirileceği herhangi bir hedef söz konusu şartlar alandaki ler ve relatif maliyetler arasındaki optimum dengeyi yansıtacaktır.

Bunun klasik örneği bireyin iş/boş zaman modeli içerisinde işin marjinal getirişinin boş zamandan elde edilen hazdan daha fazla olduğu hallerde çalışmayı edeceğidir. Aksi takdirde boş zamanın faydası daha yüksek olacağından k olarak çalışmak yerine birey dinlenmeye yönelecektir. Öte yandan k insan’ın bireysel bağımsız fayda fonksiyonu (independent individual utulity function) durağan, sürekli ve farklılık göstermeyen bir eğri şeklindedir.

Bilgiyi değerleme sürecinde “k insan“ı tamamen rasyonel davranabilmektedir. Rasyonellik burada hem bilginin elde edilmesinde objektif rasyonelliği, bilgiyi en yargısız elimine edebilme yetisini, sınırsız bilgiye ulaşabilmeyi, hem de karar verme sürecinde sınırsız hesaplama yeteneği ve mükemmel bir ya sahip olmayı ifade etmektedir.

Bu durumda “k insan“ı e geçiren sebepler iktisadi sebeplerdir; yani mevcut şartlar altında faydasını maksimize etme güdüsüdür. Gerek bu fonksiyonu gerekse de bilgiyi değerlendirme fonksiyonu sel ve objektiftir.

Bu da insan zihninin optimum ları hesaplayabileceği ve insan duyularının dış çevreyi doğru olarak algılayabileceği şeklindeki neo-klasik öngörüden kaynaklanmaktadır. Motivasyon ve bilginin değerlendirilmesi birbirlerine etki eden süreçlerdir.

Bilginin değerlendirilmesi süreci belirli bir çabayı gerektirir ve bu çabanın ortaya konulması için de bireyin motive edilmiş olması şarttır. Aynı zamanda bireyi e geçiren motivasyon unsurları bireyin gözlemleri, bilgiyi algılama ve değerleme kabiliyetleri gibi lerden etkilenmektedir.