El Çizgileri Ne Anlama Gelir?

Hepimizin elinde ve yüzünde çizgiler vardır bu çizgilerin ne anlama geldiğini kimi zaman merak ederiz.

Elimizdeki çizgilerin uzunluğu-kısalığı, kesik olması, ince ya da kalın olması konularına değineceğiz. Bu yazımızda sizlere el çizgilerinin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağız. El çizgilerinin okunması bir fal değildir, bu çizgiler insanın barkodu gibidir, eğer doğru okunursa insanın kendisini doğru tanımasını sağlayacaktır.

Gazeteci Yazar Mehmet Ali Bulut’un Elfabe kitabında, Kuran-ı Kerim’de dahi el ve yüz çizgilerinin okunması ilmine dair işaretler bulunduğu belirtiliyor.

El çizgilerini okumak yaşamda bizlere çok faydalı olacaktır. Örneğin, annelerin çocuklarını daha iyi tanıması, rehber öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi keşfedip, doğru mesleklere yönlendirmeleri veya işverenlerin elemanlarını tanıyıp ona göre istihdam etmeleri gibi konularda faydalı olacaktır.

El Çizgileri Ne Anlama Geliyor?

Elimizde bulunan 11-12 adet çizgide, bizim tüm yeteneklerimiz, özelliklerimiz ve neler yapabileceklerimiz açıkça belirtilmiştir.

Temelde 12 çizgi vardır fakat her insanda bu 12 çizgi bulunmayabilir. Ancak 3 çizgi vardır ki her insanda mutlaka bulunur. Bunlar: Hayat çizgisi, akıl çizgisi ve kalp çizgisidir.

El çizgileri konusunda merak edilen bir diğer hususta çizgileri okurken sağ elin mi yoksa sol elin mi dikkate alınacağıdır. Uzmanlara göre, yaradan sol elimizde bizlere tüm bilgileri sunmuştur, sağ elimizde ise bizim bu bilgileri ne şekilde kullandığımız, değerlendirdiğimizi göstermiştir. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki belirtilen bilgiler sağ elini kullanan kişiler içindir, eğer solaksanız yani sol elinizi kullanıyorsanız durum tam tersine cereyan eder. Yani solaklarda sağ elde tüm bilgiler verilmiştir ve sol elde bu bilgilerin ne şekilde kullanıldığı gösterilmiştir.

Elimizde Bulunan Hayat Çizgisi

Elimizde, baş parmağımızın etrafını çevreleyen yay biçimindeki çizgiye hayat çizgisi denir.

Hayat Çizgisi
Hayat Çizgisi

Hayat çizgisi, hayatımızdaki sıkıntıları, tercihlerimize göre yaşam biçimimizi gösterir. Hayat çizgisinin bir noktadan kesilip, sonra tekrar devam etmesi, hayatımızın bir dönüm noktası olduğunu gösterir. Hayat çizgisiyle aynı şekilde devam eden altında ve üstünde çizgiler olması ise çok sık fikir değiştirildiğini ve kararsızlığı gösterir.

Elimizde Bulunan Akıl Çizgisi

Hayat çizgisinin üst tarafından başlayıp elimizi yatay olarak kesen çizgiye akıl çizgisi denir. Akıl çizgisi elimizdeki en mühim çizgilerden birisidir çünkü ölüm, yaşam, hayattan nasip almak veya fikri standart bilgimizi akıl çizgisi verir.

Akıl Çizgisi
Akıl Çizgisi

Akıl çizgisi, hayat çizgisinden çok daha önemlidir. Hayat çizgisi bizim maddi standartlarımızı gösterir ancak akıl çizgisi manevi-beyinsel standartlarımızı gösterir.

Akıl çizgisinin başlangıç noktası ile hayat çizgisinin başlangıç noktasının aynı yerde olması ihtiyatlı kararlar verildiğini, ayrı ayrı yerlerde olması ise düşünmeden ani kararlar verildiğini gösterir.

Akıl çizgisi eli paralel olarak böler ve avuç içinin başından sonuna kadar devam eder, ancak insanların %60’ında akıl çizgisi tam değildir, yani kısadır.

Akıl çizgisinin ucunun çatallı olması, sürekli ardışık fikirlere, birbirini kıran fikirlere sahip olduğumuzu gösterir. Akıl çizgisinin kalp çizgisi ile birleşmiş olması ise aklın, kalbi ya da kalbin aklı bastırdığını gösterir.

Elimizdeki Kalp Çizgisi

Avuç içimizin üst tarafından parmaklarımızın bitiş noktasının altında bulunan ve yatay yukarı doğru olan çizgiye kalp çizgisi denir. Kalp çizgisi denilince aklımıza aşk, sevgi gelse de kalp çizgisi sadece bunları göstermez.

Kalp Çizgisi
Kalp Çizgisi

Kalp çizgisi denilince aklımıza aşk, sevgi gibi gönül işleri gelse de kalp çizgisi sadece bunları göstermez.

Kalp çizgisi, insanın duygu, merhamet yani insani tarafını gösterir. Çizgi işaret parmağı ile orta parmak arasından başlayıp serçe parmak altında bitiyorsa, o kişi iyi bir aile babasıdır. Böyle bir kişi kendi başına da mutlu olabilen bir insandır.

Kalp çizgisinin serçe parmak altından başlayıp orta parmağa varmadan sona ermesi o kişinin duygularının maddi olduğunu, yüzeysel duygular beslediğini gösterir.

Kalp çizgisinin işaret parmağı altındaki kısmı çatallı ise kadınlarda fevkalade yüksek kabiliyetli bir anneye işaret eder. Böyle bir çizgiye sahip kadının anneliği, eşliğinden öndedir, yani çocuklarına eşinden daha çok sevgi gösterir ve değer verir.

Kuran’ı Kerim’de El ve Yüz Çizgilerinin Okunmasına Dair İşaretler

Kuran-ı Kerim’de yer alan ifadede: “de ki her varlık şakilesine göre hareket eder” der. Burada bahsedilen şakile, şeklin dışında bir şeydir. Burada insanın şekil özelliklerinin, gerçek mahiyetini yansıtan birer unsur olduğu belirtilir.

Bir başka ayette “Biz kıyamet günü insan yalan söylemeye meyal olduğu için onun ağzını kapatacağız, o gün elleri konuşacaktır” der. Günümüz dünyasında insanların benzersiz parmak izleri sayesinde kim oldukları alenen tespit edilebiliyor. Ahirette de ellerimizin bizim amellerimizi alenen ortaya koyacağı belirtilmektedir. Ayrıca Kuran-ı Kerim’de öldükten sonra tekrar diriltildiğimizde parmak izi ve elin içindekiler ile diriltileceğimiz belirtilmektedir.

El ve yüz izlerinin okunması hususunda ilk kitap yazan din alimi İmam Şafi’dir. Ayrıca İslam tarihinin en bilinen filozoflarından El Kindi’de el ve yüz çizgilerinin okunmasının temel esaslarını araştırmıştır.