Emek Nedir?

Emek Nedir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Ekonomik anlamda emek, faydalı bir mal ya da hizmet üretmek amacıyla yapılan bütün fiziksel ve zihinsel faaliyetlerdir. Üretimin en önemli unsuru insan emeğidir. Emek beşeri bir faktördür ve üretimin olmazsa olmaz bir unsurudur, emek faktörünün katkısı olmadan üretimin olabileceğini düşünmek zordur.

Bu nedenle insanların çalışma gücünün üretimde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Emek faktörü sadece fiziksel güç ile ifade edilemez. Üretime fikirle katılmak ya da yönetici olmak da emek olarak kabul edilmektedir. Buna göre bir öğretmenin, işçinin ya da mimarın yaptığı iş, emek olarak kabul edilir.

Emek Nedir?

Emek Nedir?

Üretimin en önemli unsuru olan insan emeği, bir ülkenin sahip olduğu nüfus miktarı ile sınırlıdır. Ancak gerçek sınır nüfus miktarının da çok altındadır. Çünkü çocuk ve genç yaştakilerin çoğu ile yaşlı ve hasta olanlar çoğunlukla üretime katılmazlar. Sağlam ya da çalışabilecek yaşta olanlardan da üretime katılmak istemeyenler ya da istese dahi çalışacak iş bulamayanlar olabilir. Bu nedenle üretime emeği ile katılanların sayısı nüfusun çok altında olabilir.

Bir ülkede emek faktörünün miktarı yani nüfusun fazla olması, eğer bunlar çocukluklarından bu yana sağlıklı bir şekilde yetiştirilebiliyor, beslenme ve eğitim ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılanabiliyorsa olumludur. Ama pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi insanların çoğu iyi beslenemiyor, yeterli genel ve teknik eğitim alamıyor, bu nedenle de üretime yeterli katkıda bulunamıyorlarsa ekonomi için bir kayıptır. Kullanılamayan emek aynı zamanda bir sosyal baskı unsurudur.

Bir ülkenin üretimde kullanabileceği emeğin miktarı sadece çalışmak isteyenlerin sayısı ile sınırlı değildir. Bunların günde kaç saat, haftada kaç gün ve yılda kaç hafta çalışmak isteyecekleri de önemlidir. Ayrıca emeğin kalitesi de çok önemlidir. Çünkü iyi beslenmiş sağlıklı insanlarla, beslenme yetersizliği çeken ya da sık sık hasta olan insanların çalışma saatleri aynı olsa dahi, üretime katkıları aynı olmaz. Yeterince eğitim almış ve mutlu insanların çalışma verimliliği ile eğitimsiz ya da yaptığı işten tatmin olmayanların çalışmaları da aynı verimlilikte olmaz.