Erozyonun Etkileri ve Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon (aşınım) denir.

Doğal erozyon, uzun yıllar içinde, doğal koşullarda oluşur. İnsan müdahalesi olmamış alanlarda ana maddeden toprak oluşum hızına eşit ya da daha az bir hızla oluşur.

Söz konusu bu doğal erozyon sürecinde, üstten erozyonla taşınan toprak miktarı ile alttan ana kayanın ayrışması ile oluşan toprak miktarı arasında dinamik bir denge vardır.

Doğal erozyonun yanı sıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır.

Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir. Erozyona neden olan en önemli iki etken, akarsu ve rüzgârdır.

Akarsu ve rüzgâr erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır. Erozyon çeşitlerinden olan su erozyonu en etkili erozyondur. Bu erozyonda yağmur damlalarının aşındırmasının yanında yüzey akışa geçen sularında önemli bir etkisi vardır.

Diğer bir erozyon çeşidi olan rüzgâr erozyonu ise rüzgârın etkisiyle gerçekleşen aşınım ve taşınım olayıdır. Erozyon sebebiyle toprağın verimliliği azalmakta, besin maddeleri yok olmakta, suları kirletmekte, ürünlerde verim ve kalite düşmektedir.

Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl 500 milyon ton verimli toprağımız kaybolmaktadır.
erozyon - Erozyonun Etkileri ve Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Kürsel iklim değişikliği buzulların erimesine neden olacak ve birçok canlının yaşamını tehlikeye sokacaktır.

Erozyondan korunmanın en etkili yolu mevcut bitki örtüsü korunmak, çıplak arazileri ağaçlandırmaktı. Bunun dışında alınabilecek basit önlemlerden bazıları şunlardır: Tarla açma gibi nedenlerle ormanlar tahrip edilmemeli, barajların ve göllerin su toplama alanları ağaçlandırılmalı, araziler eğim doğrultusunda değil, eğime dik olarak sürülmeli ve ekilmelidir.

erozyonun onlenmesi agaclandirma - Erozyonun Etkileri ve Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Ağaçlandırma erozyonu önler.

Rüzgârların etkili olduğu alanlara rüzgârın hızını kesecek engeller yapılmalıdır. Ürünler hasat edildikten sonra anız örtüsü yakılmamalıdır. Akarsu yatakları ıslah edilmelidir. Erozyonla mücadele ile ilgili olarak halk eğitilmelidir.

erozyonla mucadele - Erozyonun Etkileri ve Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Erozyonla mücadelede araziler eğime dik olarak sürülmeli ve ekim yapılmalıdır.

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir