Evrende Hayat Var mı?

ABD’li gök bilimci ve astrobiyolog Carl Sagan’ın (Karl Sagan, 1934-1996) aynı adlı ese­rinden sinemaya uyarlanan Contack (Kontakt-Te­mas) adlı film, pek çok benzerinde olduğu gibi evrende başka canlılar olup olmadığı sorusu üze­rine kurgulanmıştır.

Evrende Dünya dışında başka bir gezegende yaşam olup ol­madığı sorusu her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Bu soru­ya cevap bulmak amacıyla yürütülen projelerden birisi SETİ prog­ramıdır. Dünya Dışı Akıllı Canlı Arayışı (SETİ) 1970’li yıllardan beri devam etmektedir. Bugün bu projenin önemli bileşenlerinden birisi Berkeley Üniversitesi tarafından yürütülen seti@home çalışması­dır. Bu proje ile İnternet bağlantılı bilgisayara sahip olan bütün me­raklıların radyo ve teleskop verilerini ücretsiz olarak indirip incele­yen bir programla çalışmaya katılması amaçlanmaktadır.

Dünya dışında evrenin herhangi bir yerindeki olası yaşamı araştır­mak için yanda görülen radyo teleskoplarından yararlanılmaktadır. Aşağıdaki görselde Puerto Rico (Porto Riko)’da bulunan 305 m çaplı A­recibo (Ariçibo) teleskobu görülmektedir. Bu teleskoplar elektroman­yetik spektrumun radyo dalgaları frekans aralığında çalışan alıcılardır.

arecibo aricibo teleskobu 300x224 - Evrende Hayat Var mı?

A­recibo (Ariçibo) teleskobu

Kimler Uzay Yolculuğu Yapabilir?

2001 yılında ABD’li Dennis Tito (Dönis Tito)’nun Soyuz uzay aracı ile gerçekleştirdiği yolculuktan sonra uzay turizmi ve uzay turistle­ri pek çok insanın ilgisini çekmektedir.

Çok yüksek maliyete sahip olan bu yolcu­luk için isteklilerin belirli bir süre eğitim almaları dışında özel bir koşul aranmamaktadır.

Uzay çalışmalarını yürüten kurumlar uzay turistlerini, uçuş katılımcısı olarak adlandırarak astronotlardan ayırmaktadır. Uzay çalışmaları­na katılmak üzere eğitim alan astronotlar belirli özellikleri taşımak zorundadır. Astronotları gö­revine göre pilot astronotlar ve alan uzmanı astronotlar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Pilot astronotların belirli bir uçuş deneyimine sahip olmaları gerekir. Alan uzmanı astronotla­rın ise daha önceden uçuş deneyimine sahip olmaları gerekmez.

Her iki astronot grubu için de eğitim durumu belirleyici kriterdir. Uluslararası geçerliliği olan bir eğitim kurumunda mühendislik veya temel doğa bilimleri eğitimi almayanlar astronot olamaz.

Sağlık ve fiziksel koşullar da astronot olmak için önemlidir. Her iki astronot grubunun da temel sağ­lık kontrolünden geçebilecek yeterlikte olması gerekir.

uzay yolculugu 300x292 - Evrende Hayat Var mı?

Uzay yolculuğu kampanyası

Uzayda Yaşam

Astronot olmanın bütün koşullarını sağladığınızda, önünüzde geçme­niz gereken zorlu bir eğitim ve son­suz bir uzay sizi bekliyor demektir. Peki uzayda yaşamın zorlukları ne­lerdir?

Yediğiniz yiyeceklerin midenizde hareket ettiğini hissedebilirsiniz ve pipet kullanmadan sıvı gıdaları tü­ketemezsiniz.

Uzun süreli yer çekimsiz ortamda kalmak, omurganın esnemesine neden olurken kas ve kemikler daha az kullanıldıkları için zayıf­lar.

Astronotları en çok zor­layan konulardan birisi de uyku sorunudur. Bu­nun yanı sıra uzaydaki güçlü ışımalar astronot­ların göz sağlığını olum­suz etkileyebilmektedir.

uzayda yasam 300x246 - Evrende Hayat Var mı?

Uzayda yaşam

Uzay Kolonileri

Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleşti­ği yer olarak tanımlayabileceğimiz koloni kavramını pek çok canlı türü için kullanabiliriz. Örneğin arılar yandaki görselde gördüğümüz gibi koloniler hâlinde yaşayan canlılardır. İnsanlar da tarihin farklı dö­nemlerinde koloniler kurmuşlar, yaşamlarını bu şe­kilde sürdürmüşlerdir. Uzayda da koloniler kurulabi­lir mi? Uzay kolonisi fikrinin ortaya çıkış nedeni ne­dir?

Dünya kaynaklarının bir gün tükenebileceği, insan ırkının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kala­bileceği gibi düşünceler bilim insanlarını bu tehlikele­re karşı çözüm arayışına itmiştir.

Yanda 1970’li yıllarda NASA Ames Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen uzay kolonileri ta­sarımına yönelik çalışmaya ait bir görsel verilmiştir. Günümüzde daha uzak gezegenlere ulaşabilmek i­çin Ay’da bir koloni kurulması düşüncesi daha ger­çekçi görülmektedir.

Üstteki görsellerde uzayda kurulması planla­nan kolonilere ait tasarımlar yer almaktadır.

Alttaki görselde Avrupa Uzay Ajansı’nın Ay’da gerçekleştirilecek olası koloni için düşündüğü proje yer almaktadır.

uzay kolonileri 300x174 - Evrende Hayat Var mı?

Uzay Kolonileri

Astrobiyoloji ve Dünya Dışı Yaşam

Astrobiyolojinin evrende yaşamın ortaya çıkış sürecini araştıran bir bilim dalı olduğunu öğrenmişti­niz. Egzobiyoloji olarak da adlandırılan bu bilim dalı Dünya dışında da yaşam olabileceği kabullenme­sinden hareketle çalışmalarını yürütür. İlk astrobiyoloji programı NASA tarafından 1960 yılında belirlen­miştir.

Astrobiyolojinin NASA tarafından belirlenen amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1. Evrendeki yaşanabilir ortamların doğasını ve dağılımını anlamak,
2. Geçmişte var olan veya bugün hâlen yaşanabilir olan ortamların yaşam belirtilerini araştırmak,
3. Gezegensel belirtilerden yola çıkarak yaşamın nasıl meydana gelebileceğini anlamak,
4. Dünya’nın erken biyosferini, karmaşık yaşamın oluşumunu anlamak,
5. Yaşamın çevresel sınırlarını anlamak,
6. Yaşamın geleceğini şekillendiren ilkeleri anlamak,
7. Evrendeki yaşam işaretlerinin nasıl farkına varılacağını tanımlamak

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir