Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi Basireti

Askerlik tarihinin en parlak simalarından olan Fatih Sultan Mehmet, haricî siyaset bakımından da o devrin en büyük adamıdır.

Son Bizans imparatoru On birinci Konstantinos Paleoloğos’un Türklere karşı Katoliklerden yardım umarak birleştirmiş olduğu Şark ve Garp kiliselerini birbirinden ayırmıştır.

Şark Hıristiyanlığını Garba karşı himâye altına alması Ortodoks milletlerin Katolik idaresinde mezheplerini kaybetmektense Türk hamiyetinde din ve mezhep hürriyetine sahip olarak yaşamayı tercih etmelerine sebep olmuştur.

Meselâ Sırbistan, Şimalî-Yunanistan ve Mora işte bundan dolayı Osmanlı idaresini Katolik Macar ve İtalyan hâkimiyetlerine tercih etmiştir.
Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi Basireti

Cihan Fatihi Sultan Mehmet; henüz bir Moskova prensliğinden ibaret olan Rus çarlığının İlerde Osmanlı devleti için ne büyük bir tehlike teşkil edebileceğini daha o zamandan anlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in Kırım hanlığının hâkimiyet altına alınması, şimalî Karadeniz’deki Ceneviz müstemlekelerini işgal ettirmesi ve diğer bir takım tedbirler ittihaz etmesi de ancak asırlardan aşmış bir nazar nüfuzuyla izah edilebilir.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının tahkimiyle bu iki geçidin muhafızlığım Türk ordusuna vermesi de istikbâli ne kadar vazıh görmüş olduğunu gösteren en mühim ve en kat’i delillerdendir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir