Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

Muhasebeci değilim ancak Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir? bu konuda dilim döndüğü kalemim yazdığı kadar bilgi vermeye çalışacağım, Geliri iki ayrı başlık altında tanımlayabilirim. Bunlar toplum açısından ve işletmeler açısından gelir olmak üzere ayrı maddeler halinde konu edilebilir.

Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Gelir Nedir Özellikleri Nelerdir

  • Toplum Açısından Gelir: Bir milli ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yılda) yeniden yaratılan değerlerin toplamıdır. Buna milli gelir ya da toplam hasıla adı verilir.
  • İşletmeler Açısından Gelir: Yine belli bir süre içinde halka ve diğer işletmelere satılan mal ve hizmetlerden elde edilen hasılattır. Ailelerin geliri ise emek karşılığı alınan maaş ve ücretler ya da toprak kirası (rant), sermaye geliri (faiz) veya teşebbüs geliri (kar payı) olabilir.

Gelir Nedir?

Gelir, kişinin belli bir dönem içerisinde, dönem başı ve dönem sonu aynı zenginlikte kalmak koşulu ile isterse tüketebileceği mal ve hizmet toplamı olarak da tanımlanabilir.

Dönem başı ve dönem sonu zenginliğin aynı kalması koşulunun amacı, gelir olacak şeyin kişinin o dönemde üretim faaliyetlerine katılarak elde ettiği mal ve hizmet miktarından oluşması, buna karşılık daha önceki dönemlerde elde edilmiş olan değerlerin satışından elde edilen paraların tanım dışı kalmasıdır.

Örneğin ücretli olarak çalışan bir kişi çalışması karşılığında aldığı ücretinin yanında ayrıca kiraya verdiği evinden dolayı kira geliri de elde etmektedir.

Bu kişinin elinde bulunan herhangi bir değerini örneğin, arabasını satması durumunda, çalışması karşılığı aldığı ücret ve kira geliri gelir olarak kabul edilecek, arabasının satışından dolayı eline geçen miktar gelir grubuna dahil edilmeyecektir.

Çünkü satış nedeniyle eline geçen miktar kişinin bu dönemde üretime katılarak elde ettiği bir gelir değildir. Zaten sattığı arabayı elden çıkarmakla dönem başı ve dönem sonu zenginliği değişmiştir.

Gelirin Özellikleri | Maddeler Halinde

  • Gelir para ile ifade edilir.
  • Gelir üretime katılmanın karşılığıdır. Üretime katılmanın karşılığı olmayan para gelir olarak kabul edilemez. Örneğin şans oyunlarından kazanılan para gelir değildir.
  • Gelirde düzen ve süreklilik vardır.
  • Gelir, kişilerin satın alma gücünü artırır.
  • Gelir hem tüketimi hem de tasarrufu artırır. Gelir arttıkça satın alma gücü de artar. Bu da tüketimin artmasını sağlar. Tasarruf da gelirle doğru orantılıdır. Çünkü kişilerin gelirleri arttıkça tasarrufa yönelirler.