Gelir Nedir? Gelirin Özellikleri Nelerdir?

Toplum açısından gelir, bir millî ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yılda) yeniden yaratılan değerlerin toplamıdır. Buna millî gelir ya da toplam hasıla adı verilir.

İşletmeler açısından gelir; yine belli bir süre içinde halka ve diğer işletmelere satılan mal ve hizmetlerden elde edilen hasılattır. Ailelerin geliri ise emek karşılığı alınan maaş ve ücretler ya da toprak kirası (rant), sermaye geliri (faiz) veya teşebbüs geliri (kâr payı) olabilir.

İnsanlar, gelirleri arttıkça tasarrufa yönelirler

İnsanlar, gelirleri arttıkça tasarrufa yönelirler

Gelir, kişinin belli bir dönem içerisinde, dönem başı ve dönem sonu aynı zenginlikte kalmak koşulu ile isterse tüketebileceği mal ve hizmet toplamı olarak da tanımlanabilir. Dönem başı ve dönem sonu zenginliğin aynı kalması koşulunun amacı, gelir olacak şeyin kişinin o dönemde üretim faaliyetlerine katılarak elde ettiği mal ve hizmet miktarından oluşması, buna karşılık daha önceki dönemlerde elde edilmiş olan değerlerin satışından elde edilen paraların tanım dışı kalmasıdır.

Örneğin ücretli olarak çalışan bir kişi çalışması karşılığında aldığı ücretinin yanında ayrıca kiraya verdiği evinden dolayı kira geliri de elde etmektedir. Bu kişinin elinde bulunan herhangi bir değerini örneğin, arabasını satması durumunda, çalışması karşılığı aldığı ücret ve kira geliri gelir olarak kabul edilecek, arabasının satışından dolayı eline geçen miktar gelir grubuna dâhil edilmeyecektir. Çünkü satış nedeniyle eline geçen miktar kişinin bu dönemde üretime katılarak elde ettiği bir gelir değildir. Zaten sattığı arabayı elden çıkarmakla dönem başı ve dönem sonu zenginliği değişmiştir.

GELİRİN ÖZELLİKLERİ

  • Gelir para ile ifade edilir.
  • Gelir üretime katılmanın karşılığıdır. Üretime katılmanın karşılığı olmayan para gelir olarak kabul edilemez. Örneğin şans oyunlarından kazanılan para gelir değildir.
  • Gelirde düzen ve süreklilik vardır.
  • Gelir, kişilerin satın alma gücünü artırır.
  • Gelir hem tüketimi hem de tasarrufu artırır. Gelir arttıkça satın alma gücü de artar. Bu da tüketimin artmasını sağlar. Tasarruf da gelirle doğru orantılıdır. Çünkü kişilerin gelirleri arttıkça tasarrufa yönelirler.
Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir