Girişimci Nedir, Kimdir?

Girişimci Nedir, Kimdir?

29 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

İşletmeyi kuran, mal ve hizmet üretimi veya pazarlanması için üretim faktörlerini bir araya getiren, kâr amacı güden ve risklere katlanan kişiye girişimci (müteşebbis) denir.

Girişimci aynı zamanda başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin ortaya konulması için üretim faktörlerinin tedarikini ve bu faktörlerin üretim sürecine sokulmasını sağlayan kişidir. Üretim faktörlerinin ve bir grup insanın düzensiz bir araya getirilmesi ile işletme kurulamaz. Neyin üretileceğine, üretilen ürünlerin kimlere satılacağına, işlerin kimler tarafından yapılacağına, gelirlerin ve giderlerin ne olacağına bir kişi veya grup karar vermeli ve kaynakları etkin bir biçimde kullanmalıdır. Bu işlevlerin yerine getirilmesi girişimci veya işletme yöneticisinin görevidir.

Girişimci risk alan kişidir.

Girişimci risk alan kişidir.

Girişimcinin işletmenin kurulması görevini üstlenmesi dışında, oluşabilecek riskleri üzerine alabilmek, her türlü teknik konuda bilgi sahibi olmak, yeni mallar ortaya koyabilmek, yeni üretim yöntemlerini uygulayabilmek ve ürünlerin pazarlanması hususunda yetenek sahibi olmak gibi niteliklerinin olması gerekir. Girişimci işletmenin hem sahibi hem de yöneticisi olabileceği gibi yönetim görevini başkalarına devredebilir.

Büyük işletmelerde genellikle girişimci ve yönetici kadrosu birbirinden ayrılmıştır. Yönetici, kâr ve riski başkalarının olmak üzere, ürün veya hizmet üretimi için üretim faktörlerini bir araya getirip birleştiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Ancak yönetici girişimciden farklı olarak işletme kârına ortak olmaz ve muhtemel zararlara da katlanmaz. Yönetici işletmenin işlevlerini yürütmekle işletme sahibine karşı sorumludur.

Bir işletmede girişimci aynı zamanda yönetici de olabilir.

Bir işletmede girişimci aynı zamanda yönetici de olabilir.

Yöneticiler, işletmenin amacını saptar, daha sonra işletmeyi amaca doğru yöneltir. Amaca en kolay ulaştıracak yolları bulur, kararları verir, üretim faktörlerinin tedarikini ve düzenlenmesini yapar, işletme faaliyetlerinin en etkin biçimde örgütlenmesini sağlar, çalışanları örgütler, onlara nezaret eder ve işlerini benimsetir.