Grupların Toplumla İlişkisi

Grupların Toplumla İlişkisi

29 Ocak 2019 0 Yazar: Fikir

Grupların Toplumla İlişkisi

Gruplar toplumu oluşturan küçük parçalardır. Gruplar da toplumun bir parçası olduğuna göre toplumun yapısından izler taşımaktadır. Bu sebeple gruplar sosyolojinin konusu hâline gelmiş ve araştırma konusu olmuştur. Gruplar toplumun içinde bulunan küçük yapılar oldukları için toplumun kültürel değerlerini, normlarını, toplumsal ilişki biçimlerini yansıtır. Grupların amaçları toplumun amaçlarıyla benzerlik gösterir. Örneğin okullar, içinde bulunduğu toplumun kültürel değerlerini, normlarını öğrencilerine aktarırlar. Toplumun değer ve normlarına ters düşen gruplar toplumla ve diğer gruplarla çatışmaya girerler. Bu gruplar üzerinde toplumun baskısı daha fazla olacaktır. Grup bu baskıdan kurtulmak için uyma davranışı gösterebilir ya da toplumla çatışmayı sürdürebilir.

Grupta Statü Ve Rol

Öğrencinin rolü gereği başarı kazanması öğretmenleri tarafından takdir görmesini sağlar.
Öğrencinin rolü gereği başarı kazanması öğretmenleri tarafından takdir görmesini sağlar.

Toplumsal yaşam karşılıklı beklentilerden oluşur. Bu beklentiler bireylere görev, yetki ve sorumluluklar verir. Sosyoloji bu görev, yetki ve sorumlulukları statü ve rol olarak ele alır.

Her insan toplumda ve bulunduğu grupta bir konuma sahiptir. Bu konum kişiye birtakım haklar sağlamakla beraber sorumluluklar da yükler. Bireyin sahip olduğu hak ve sorumluluklar toplumda ve içinde bulunduğu gruplarda onun yerini sağlamlaştırır.

Bireyler birden fazla sürekli veya geçici gruba üye olabilirler. Bireylerin grup içerisinde statülerine bağlı rollerini yerine getirmesi, grubun işleyişini ve başarısını sağlar, bireylerin grup içindeki ve toplumdaki diğer gruplara uyumunu kolaylaştırır. Bir öğrenci okulunda başarı gösterir, sınavlardan yüksek notlar alırsa öğretmenleri, arkadaşları, ailesi tarafından takdir görür. Onun bu durumu, ailesiyle ve çevresiyle olan uyumunu arttırır.

Bireyler, statülerinin gereği olan rolleri yerine getirmediği durumlarda grup üyelerinin, çevredeki grupların ve toplumun baskısına maruz kalabilir.

Bireyin rolünü yerine getirmemesi çevresindeki kişilerle çatışma yaşamasına neden olur. Grup normları, bireyi rolünü yerine getirmesi için zorlar. Grup kendi işleyişi ve ilişkilerini düzenlemek için normlara ihtiyaç duyar.

Normlar insanlar arası ilişkilerin nerede, nasıl yürütüleceğini belirleyen kurallardır. Grup, normlarını üyeleriyle beraber oluşturur. Her grubun normları birbirinden farklıdır. Fakat grup normları genel olarak toplumun normlarına uyum sağlar. Bu normlara üyelerinin uymasını bekler ve kontrol eder. Birey, grubun normlarına uyum sağlayamazsa o gruptan ayrılır.

Bu Konuda Bir Soru Sormak İster misin?»Soru Sor