Hak ve Görevlerimiz Nelerdir?

Hak ve Görevlerimiz Nelerdir?

24 Şubat 2018 0 Yazar: uzun

Hak: Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet. (TDK)

Hak ve sorumluluk dengesi

Toplumsal yaşam açısından bireylerin, statü ve rollerine ilişkin hukuk düzeninin kendilerine tanıdığı ve koruma altına aldığı yetkilerini ve görevlerini yerine getirmesi, hak ve görev dengesinin sağlanması çok önemlidir. Bireylerin, haklarının bilincinde olması, haklarına sahip çıkması; başkalarının haklarının gasp edilmemesi; bazı kişilere başkalarına tanınmayan hakların, ayrıcalıkların (imtiyazların) verilmemesi; insan onuruna yaraşır biçimde yaşanması; herkesin üstüne düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi sağlıklı bir toplumsal yaşam için kaçınılmazdır. Eğer statülerimizden doğan haklarımız varsa statülerimizin gereği olan rollerimiz yani görev ve sorumluluklarımız da olacaktır. Bunlar birbirine bağlı, birbirini tamamlayan unsurlardır. Örneğin doktorluk statüsüne sahip bir bireyin doktor olarak hakları varsa hastalarına karşı da sorumlulukları ve görevleri vardır.

Birlikte Başarabiliriz

Hayat, büyük bir takım oyununda aldığımız rolün uygulanması… Bizler de bu oyun içinde aldığımız rolü sahnelerken pek çok kişi ile takım oluşturuyoruz, zaman zaman da kendi içimize dönüyoruz… Nedir bu içinde bulunduğumuz takımlarda bize düşen rol? Kimi takımlarda rolümüz bellidir. Annemizin, babamızın çocuğu, okulumuzun öğrencisi, iş yerimizin çalışanı… Bir de bunun dışında seçtiğimiz veya seçildiğimiz roller var… Evin yaramazı, uslusu, okulun çalışkan öğrencisi, iş yerinin işkoliği gibi…

Hepimizin yaşadığı hayat oyununda bana biçilen ilk rol ailemin en büyük çocuğu olmamdı. Küçük yaşta abla olmanın verdiği heyecan, ailemin kıskançlığın önüne geçmek için sorumluluk verme isteği ve benim bu rol için dünden razı oluşum bugünlerin temellerini attı. Çocukluk yıllarında evcilik oynarsak; ailenin annesi, okulculuk oynarsak sınıfın öğretmeni, şirketçilik oynarsak şirketin patronu olma isteğim, eğer isteğime karşı çıkan olursa da oynamayacağımı ifade etmem de daha sonraki çalışmalarımın temeli oldu. Zamanla ben bir şey demeden oyundaki doğal lider oldum. Konu tartışılmıyordu bile… Ardından okul yılları… Bu kez de sınıf başkanlığı için aday olmasam bile önerilen olmaya başladım. İlk yıllar kendi isteğimle seçildim, ardından olmam gerektiği düşünüldüğünden… Daha sonra da seçilmemek için çabalayarak. Çünkü daha önemli işlerim vardı… Hayatta bana biçilen roller ve benim seçtiğim roller… Bütün bu roller içinde yaşadığım ortamlar, seçtiğim gruplar, tercih ettiğim dostlar ve birlikte yürüdüğümüz yol. Birlikte yürüdüğümüz yolda birbirimize kol kanat olmak, birlikte özgür ama aynı yöne bakabilmek…

hak ve gorevlerimiz - Hak ve Görevlerimiz Nelerdir?

Hak ve görevlerimiz

Hak ve Görev Önünde Bizim İnsanımız

Hak, alana nispetle istenilen şey olduğuna göre hayat insanın ilk “hakkı” olmak zorundadır. Bu hakkı elde etmek için ne yapmalı? Bir kelime ile cevap verelim:

_ Yaşamalı!

Öyle ise insanın ilk “hakkı” olan hayat, aynı zamanda ilk “görevi”dir. Cevap bu olunca insanın “yaşama” görevinin yanında “yaşatmak” görevi olduğu da ortaya çıkmaz mı? Her bireyi yalnız kendi hayatını düşünen bir topluluk tasavvur edelim. Böyle bir topluluk içinde yaşamak, çoğu kez imkânsızdır. Mutluluk, hayatını başkalarının hayatıyla dengeleyen, kendi yaşamını başkalarını yaşatmakla uyumlu kılan bireylerden oluşan bir toplulukta aranabilir

Öğrencinin Hakları

  • Düşüncelerini özgürce ifade etme
  • Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
  • Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
  • Kendine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme
  • Kendine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
  • Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
  • Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
  • Kendini ve diğer öğrencileri tanıma ve kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
  • Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
  • Okul yönetiminde temsil etme ve edilme.