Hava Kirliliğinin Etkileri ve Önlemleri Nelerdir?

Hava Kirliliğinin Etkileri ve Önlemleri Nelerdir?

18 Kasım 2018 0 Yazar: uzun

Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek ve maddi zararlar meydana getirecek miktarlara yükselmesine hava kirliliği denir.

Atmosferi meydana getiren gazların karışımlarından oluşan hava, canlı organizmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için mutlak gereklidir.

Havanın bileşiminde bulunan gazlar; devamlı bulunan ve miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen, asal gazlar), devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon) ve her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler) olarak üç grupta incelenebilir.

İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Sanayi tesislerinden filtre edilmeden bırakılan gazlar, araç egzozlarından çıkan gazlar, fosil yakıtların (petrol, kömür ve doğal gaz) yanmasından oluşan gazlar (evlerin ısıtılmasında, taşıtlarda ve sanayi tesislerinde fosil yakıtların aşırı kullanılması sonucu) hava kirliliği oluşur.

Hava kirliliği sonucu asit yağmurları oluşur, sera etkisi artar ve küresel iklim değişikliği oluşur ve bunun neticesinde biyoçeşitlilik azalır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurduğu istasyonlarla tüm illerde hava kirliliğini ölçmektedir.

hava kirliliginin sebepleri - Hava Kirliliğinin Etkileri ve Önlemleri Nelerdir?

Hava kirliğine nedenlerinden biri de araç egzozlarından çıkan gazlardır.

Kirletici maddelerin niteliğine göre, canlılara vereceği zarar şekil ve dereceleri de değişir. Hava kirliliği doğadaki tüm canlı varlıklar için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Hava kirliliği kanser, cilt hastalıkları, saç dökülmesi, solunum yolu enfeksiyonları gibi ciddi hastalıklara neden olmaktadır.

Yağışla birlikte toprağa bulaşan kirlilik faktörleri bitkilere, besin zinciri ile de tüm hayvanlara geçmektedir. Hatta sofralarımıza kadar ulaşmaktadır. Özellikle partikül maddelerin içinde bulunan cıva, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller ile kanserojen kimyasallar sağlık üzerinde önemli tehdit oluşturmaktadır.

Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler, kirlilik kaynağına göre (fabrika, termik santral, konutlar, taşıt araçları) çok çeşitlidir.