Hücre Gözlemleme ve Hücreleri Karşılaştırma

Hücre Gözlemleme

Kullanılacak araç ve gereçler: Kürdan, lam, lamel, mikroskop, damlalık, metilen mavisi veya iyot çözeltisi.

Öğretmen temiz bir lamın üzerine damlalıkla bir damla su koyar ve kürdanla kendi yanağının iç yüzeyini ya da dilinin üzerini hafifçe sıyırır ve lamın üzerindeki suya karıştırır.

Fazla suyu kurutma kâğıdı yardımıyla alır. Lamın üzerini hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamelle kapatarak bir preparat hazırlar. Hazırlanan preparat mikroskoba yerleştirilir ve incelenir. Öğrenciler gözlemlerini defterlerine çizerler. Daha sonra öğretmen hücre örneği üzerine damlalık yardımıyla metilen mavisi veya iyot çözeltisi damlatır. Yeni preparat tekrar incelenir ve gözlemler deftere çizilir.

Hücreleri Karşılaştırma

Kullanılacak araç ve gereçler: Farklı canlılara ait hücre görselleri.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğretmen sınıfa getirdiği farklı canlılara ait üçer adet hücre görselini (tek hücreli canlı, bitki hücresi ve hayvan hücresi) gruplara dağıtır. Her grup görsellere bakarak bu hücreler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışır. Öğrenciler aşağıdaki gibi bir tablo oluşturarak bu hücrelerin özelliklerini tabloya kayıt eder.

hucre karsilastirma - Hücre Gözlemleme ve Hücreleri Karşılaştırma

Gruplar tablodaki verileri kullanarak bu hücrelerin bitki ya da hayvan hücresinden hangisine ait olabileceği hakkında tahminlerde bulunurlar. Her grup çalışmasını ve hücrelerin hangi canlıya ait olduğu ile ilgili tahminlerini gerekçeleri ile birlikte sınıfa sunar.

Öglena (Tek Hücreli Canlı Örneği)

Öglena (Tek Hücreli Canlı Örneği)

Tüm grupların sunumu bittikten sonra öğretmen tahtaya aynı tabloyu çizer ve tablo sınıfça gerekçeleri tartışılarak doldurulur. Hücrelerin bitki ya da hayvan hücresinden hangisine ait olduğu özelliklerinden yola çıkılarak belirlenir ve tablodaki yerine yazılır.

Gruplar tablolarını kontrol ederek eksiklik ve hatalarını düzeltir ve yandaki/diğer sayfadaki şekilleri birlikte incelerler.

Bitki Hücresi

Bitki Hücresi

Hayvan Hücresi

Hayvan Hücresi

Şunlara da Göz Atmalısın
Share

Bir Soru Sormak İster misin?

avatar
  Subscribe  
Bildir