İleri Öğrenmelere Rehberlik

İleri Öğrenmelere Rehberlik

24 Şubat 2019 0 Yazar: Fikir

İleri Öğrenmelere Rehberlik

Geçmişten günümüze öğrenme ve eğitim kavramlarında önemli değişimler gerçekleşmiştir. Bilgi kaynakları alabildiğine genişlemiş ve geniş kitlelerin erişimine olanaklı hâle gelmiştir. Bu bağlamda eğitimin fonksiyonu da dönüşüm geçirmektedir. Eğitimin amacı artık “insanların bilgiye nasıl ulaşacaklarının” ve “ulaştıkları bilgiyi nasıl kullanacaklarının” öğretilmesi olarak tanımlanmaya başlamıştır.

Bu bölümde;
• AEP eğitimlerinde eğiticilerin katılımcıları ileri öğrenmeler konusunda yönlendirmelerini gerektiren durumlar ve
• bu konuda izleyebilecekleri yöntemler ele alınmaktadır.

Niçin İleri Öğrenme?

AEP, aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında katılımcıların aile yaşantısında ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların bu konulardaki mevcut bilgi düzeylerinin farklılık göstermesi tabiidir. Bunu yanı sıra kişilerin içerisinde bulundukları döneme göre de ilgi ve ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Örneğin iş kurma aşamasındaki bir birey için Girişimcilik modülü merkezî bir konumda olacaktır. Oysa AEP müfredat ve materyalleri hazırlanırken ailelerin ihtiyaçlarını en öz biçimde karşılamaya odaklanan bir yaklaşım benimsenmiştir. Belirli zaman kısıtları ile hareket eden AEP eğitimleri katılımcıların özellikle ihtiyaç duydukları belirli bir alandaki ihtiyaçlarını tamamen gideremeyebilir.

AEP, öğrenmenin yaşam boyu devam etmesi gereken bir etkinlik olduğu kültürünü oluşturmayı da felsefe olarak içerisinde barındırmaktadır. Ayrıca kullanılmayan ve güncellenmeyen bilgilerin unutulduğu gerçeğinden hareketle tüm katılımcıların eğitim sonrasında da katıldıkları eğitimlerle ilgili konularda çeşitli çalışmaları yürütmelerinin bir ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Eğiticiye Düşen…

AEP’in zaman kısıtları, katılımcıların ileri düzey bilgi ihtiyaçları ve kalıcı öğrenme için yaşam boyu öğrenme ihtiyacı AEP uygulamaları sonrasında daha ileri düzeyde bilgi ve becerilere ihtiyaç duyacak kişilerin bireysel çalışmalar yapmalarını gerektirecektir. Bu bağlamda eğiticilerin görevlerinden biri de katılımcılara ileri öğrenmeler için rehberlik etmektir. Katılımcılara verilen her bir kitapta ele alınan ünitede yer alan bilgilerle ilgili temel kaynaklar verilmekte ve daha ileri düzeydeki bilgilere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin yönlendirmeler mümkün olduğunca yapılmaktadır. Buna karşın belirtilen kaynaklara ulaşmak da temel bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi gerektirmektedir. Eğiticilerin ileri öğrenmelere rehberlik etmede izleyebilecekleri işlemler şöyle sıralanabilir:

• Temel bilgi kaynaklarına nasıl ulaşılabileceğini anlatmak
• İnternet ortamında yer alan kaynakları ünite sonlarında projeksiyon cihazı ile göstermek
• Her ünitenin sonunda bu yönlendirmeleri hatırlatmak
• Ünitelerle ilgili kaynak listeleri hazırlayarak katılımcılara dağıtmak
• İleri düzeyde öğrenmeler gerçekleştirmek isteyen katılımcıların ders sonrasında kendisine müracaat edebileceklerini bildirerek dersin bitiminde zaman ayırıp gerekli yardımı sunmak.

Nereden İleri Öğrenme?

İleri öğrenme için eğiticinin katılımcıları yönlendirebileceği üç kesim kurum ya da kuruluş ve bunların ürettikleri imkânlar vardır:

• Merkez ve taşrada faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları
• Herhangi bir kâr amacı gütmeyen ve sivil birtakım itkilerle faaliyete geçen vakıf, dernek, inisiyatif, oda, girişim ve benzeri adlarla ve kategorilerle anılan sivil toplum kuruluşları.
• Birey ya da kurum olarak faaliyet gösteren özel kişi ve kuruluşlar.