İnternette Bilgi Güvenliği

İnternette Bilgi Güvenliği

19 Ocak 2018 0 Yazar: Recep

İnternette Bilgi Güvenliği konusunun amacı;

  • Bilgi güvenliğine yönelik tehditleri kavramak,
  • Sayısal dünyada kimlik yönetimi konusunda güvenlik açısından yapılması gerekenleri listelemek,
  • Kişisel bilgisayar ve ağ ortamında bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik işlemleri gerçekleştirmeyi öğrenmek.

ilim ve teknolojide yaşanan hızlı ilerleme, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın bilgi çağı olarak isimlendirilmesine yol açmıştır. son zamanlarda bilişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile beraber bilginin üretilmesi ve kullanılması büyük Ehemmiyet kazanmış ve bu teknolojiler aracılığı ile üretilen veri miktarında da büyük bir artış olmuştur.

İnternette Bilgi Güvenliği

İnternette Bilgi Güvenliği

Bilgisayarlar ve akıllı cihazlar aracılığı ile başta İnternet olmak üzere bilgiye erişimin ayrımlı yollarının ortaya çıkması da bilginin depolanması, iletilmesi ve korunması konusunda bir hayli problemi de beraberinde getirmiştir. Bu problemlerden biri de şahsi Veyahut kurumsal bilgiyi erişilmez kılmaya, ele geçirmeye Veyahut değiştirmeye yönelik olanlardır. şahsi Veyahut kurumsal seviyede bizim için büyük Ehemmiyet teşkil eden her tür bilgiye destur alınmadan Veyahut yetki verilmeden erişilmesi, bilginin ifşa edilmesi, kullanımı, değiştirilmesi, yok edilmesi gibi tehditlere karşı alınan bütün tedbirlere bilgi güvenliği denir. Bilgi güvenliği, “saklılık”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” olarak isimlendirilen üç Esas ögeden meydana gelmektedir. Bu üç Esas Emniyet unsurundan birinin ziyan görmesi vaziyetinde Emniyet zaafiyeti oluşabilir.

Bilgi güvenliğini oluşturan unsurlardan saklılık, bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için korunmasıdır. Diğer bir deyişle saklılık, bilginin yetkisiz kişilerce görülmesinin engellenmesidir. e-posta hesap bilgisinin bir saldırgan tarafından ele geçirilmesi buna Misal verilebilir. Bütünlük, bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi Veyahut silinmesi gibi tehditlere karşı korunması Veyahut bozulmamasıdır. Bir internet sayfa sayfasında yer Meydan bilgilerin saldırgan tarafından değiştirilmesi, bütünlük ilkesinin bozulmasına Misal verilebilir. Erişilebilirlik ise bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir ve kullanıma Amade vaziyette olmasıdır. Bir internet sayfa sitesine erişimin hücum sonucunda engellenmesi erişilebilirlik ilkesinin ihlal edilmesine Misal olarak verilebilir.