Jeotermal Enerji Kuşakları ve Jeotermal Alanlarının Oluşum Koşulları Nelerdir?

Jeotermal Enerji Kuşakları ve Jeotermal Alanlarının Oluşum Koşulları Nelerdir?

16 Nisan 2019 0 Yazar: Duygu

Bu makalede Jeotermal Enerji Kuşakları ve Jeotermal Alanlarının Oluşum Koşulları hakkında maddeler halinde kısa bilgilere yer verilmiştir.

Jeotermal Enerji Kuşakları

Dünyadaki genç volkanik hatlar ve volkanizma kuşakları jeotermal enerji için birer potansiyel alan oluştururlar. Bunlardan önemlileri:

 • Batı Pasifik kuşağı: Kamçatka, Japonya, Yeni Zelanda, vb Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerini kapsamaktadır.
 • And Volkanik kuşağı: Alaska, Kanada ve USA batısı, Meksika, Ekvator, Peru, Şili vb kapsar.
 • Alp, Himalaya kuşağı: İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Tibet, Çin vb kapsar.
 • Doğu Afrika Rift Sistemi: Aktif volkanizma olan bu kuşak Zambia, Tanzanya, Kenya, Etiyopya vb kapsar.
 • Atlantik Ortası Sırtında: İzlanda, Asor, Ascension, St. Helen adaları vb kapsar.

En önemli Jeotermal Enerji Kuşakları yukarıda ki maddelerde belirtildiği gibidir. Jeotermal alanlarının oluşum koşulları ise aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Jeotermal Alanlarının Oluşum Koşulları

Jeotermal Alanlarının Oluşum Koşulları : Bir jeotermal alanın oluşabilmesi için pek çok şartın bir araya gelmesi gerekmektedir.

En önemlisi beslenme ve ısı kaynağıdır. Jeotermal akışkanın % 90’dan fazlasının meteorik kökenli akışkanla beslendiği belirlenmiştir. Eskiden jeotermal akışkanın çoğunun magmatik kökenli jüvenil sular olduğu kabul ediliyordu.

Yeryüzünden derinlere doğru sızan sular bir sıcak su akiferine ulaşarak üstündeki geçirimsiz tavan nedeniyle derinlerden gelen ısı akısı ile daha çok ısınmaktadır.

Derinlerden, buhar, gaz gibi düşük yoğunluktaki maddeler de kırıklar boyunca gelebilir.

Jeotermal Enerji Kuşakları

Jeotermal Alanlarının Oluşum Koşulları

Jeotermal alan oluşumu için aşağıdaki koşulların bir araya gelmesi gereklidir

 • Genç post-orojenik bir sübsidans kuşağı. Miyosen, Pliyosen veya sonrasında oluşmalıdır.
 • Büyük ve genç bir magmatik etkinlik ile asidik karakterde intrüzif bir sokulumun varlığı ve bunun yeryüzünde küçük belirtileri.
 • Anatektik bir mağmadan oluşmuş ignimbiritik ürünün varlığı.
 • Yüzeyde görülmeyen, ancak derinlerdeki varlıkları jeolojik, jeofizik ve jeosismik yöntemlerle anlaşılabilen küçük intrüzif kütlelerin varlığı.
 • Gözenekli sedimanter bir seri (kumtaşı, kireçtaşı vb) ile bunun üzerinde geçirimsiz bir örtünün varlığı (marn, kil vb).
 • Sıcak su kaynakları, fümeroller (CO2 ve H2S’li su buharı çıkaran volkanizma sonrası 1. evre), yüzeyde ve derinlerde yüksek ısı anomalilerinin varlığı.

Jeotermal Enerji Kuşakları ve Jeotermal Alanlarının Oluşum Koşulları başlıklı  yazıyı beğendiysen paylaşmayı ve FikirAVM‘yi arkadaşlarına önermeyi unutma.

 

Bu Makale Faydalı mıydı?

Oy vermek için yıldızlara tıkla!

Ortalama puan / 5. Oy sayısı:

Beğendiğine Sevindim ...

Hadi bu yazıyı sosyal medyada paylaş!

Yazıyı faydasız görmene üzüldüm!

Hadi bu yazıyı geliştirelim!