Jüvenil ve Meteorik Orijin Teorileri Nedir? Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?

Jüvenil ve Meteorik Orijin Teorileri Nedir? Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?

18 Nisan 2019 0 Yazar: Recep

bir saha ya sadece sıcak su, yada sadece kuru buhar verebilecek bir saha olabildiği gibi, genellikle bu iki ürünün karışımı demek olan sulu buhar verebilecek bir sahada olabilir.

Bu hallerin her üçünde de ortak olan bir husus, içsel bir ısı kaynağının yani soğuma halindeki bir magma kupolünün varlığının ilk koşul olduğudur.

(Kupol: Büyüğü genelde yakın alt tarafta bulunan, bir tek pluton kayası cinsidir).

leri arasında beliren farklar, bir yandan bu ısı sinin yukarıya iletilme mekanizması ile, diğer taraftan da suyun kökeni ile ilgilidir.

Kökeni si

akışkanın kökeni ile ilgili ilk Lotti tarafından ortaya atılmış olup, özetle şu şekildedir.

Granitik bir magma belli bir miktar su içerir; böyle bir entrüzif kütle soğuma, yani kristalleşme aşamasında bu suyu terk etmek zorundadır. Ortamı terk eden bu su derin fay kanalları ile çökel kayalar içerisine girip depolanır, kısmen de lar yoluyla yeryüzüne çıkar. Kısaca Lotti’ye göre akışkanlar , yani magmatiktir.

Jüvenil Kökeni Teorisi

Kökeni si

Mek Köken si

Daha sonra nin yerini “Mek ” almıştır. Bu yeni ilk defa, modern jeoşiminin kurucusu Victor Goldschmidt’in, Florür ve Bor’un magmatik olmayan bir e sahip olabileceğini ispat etmesi ile başlamıştır.

Daha sonra jeolog Jean Goguel, yer altı sularının termik rejiminin magmatiksel izahını vererek, mek nin temel prensiplerini ortaya koymuştur.

Ayni zamanda Franco Tonani tarafından geliştirilen hidrojeoşimik analizler ile larının jeolojik yönden yorumlanması, mek yi kabul edilebilir tek haline gelmiştir.

1956’da termal suların izotopik bileşimleri üzerinde H. Craig tarafından yapılan çalışmalar da bu yi doğrulamıştır. Hidrojeoşimik ve izotopik bileşimlerin ortaya çıkardığı ortak , termal suların en azından % 90 ile % 95 inip kökeninin mek olduğudur.

Mek esaına göre, Facca ve Tonani tarafından 1961’de ortaya konulan, sahaların genel şeması şöyledir:

– Bir ısı kaynağının, yani soğuma halindeki derin bir magmanın varlığı,

– Bir tabakanın yani geçirimli bir seri kayacın varlığı,

– Bir örtü kayacın, yani geçirimsiz bir seri kayacın varlığı.

Daha sonra bu sade şema Giorgio Marinelli tarafindan geliştirilmiş ve bir alanın oluşabilmesi için “Jeotermal alanların oluşum koşulları” bölümünde açıklanan koşulların bir araya gelmiş olması ü ortaya atılmış ve bu tüm ilgililerce benimsenmiştir.