Kepler Yasaları

Kepler Yasaları

21 Ocak 2018 0 Yazar: uzun

a- Modern Astronominin Doğuşu

Astronominin Tanımı ve Gelişimi” ünitesinde tarihsel sü­reç içerisinde farklı medeniyetlerde astronomi bilimine hizmet eden bilim insanlarını ve bunların çalışmalarını öğrenmiştiniz. Şimdi ki konumuz Kepler Yasaları

Kopernik ölümünden çok kısa bir süre önce yayımlanan “Göksel Kürelerinin Devinimleri Üzerine” adlı eseri ile modern astronominin kurucusu olmuş, Rönesans Dönemi bilim insanı­dır. Bilim dünyasında kabul görmüş Dünya Merkezli Evren Modeli yerine Güneş Merkezli Evren Modeli’ni formülleştirmiş­tir.

Kopernik’ten sonra Danimarkalı bilim insanı Tycho Brahe, döneminin en gelişmiş gözlemevini Kopenhag yakınlarında kurmuş, teleskop olmadan 700’den fazla yıldızın konumunu gözlemleyerek ilk doğru yıldız ölçümlerini gerçekleştirmiştir.

Tycho Brahe’nin gözlemlerinden yararlanan Kepler, Mars’ın yörüngesi üzerine yaptığı inceleme çalışmaları sırasında gezegenlerin Güneş etrafındaki hare­ketlerini açıklayan ve kendi adıyla anılan yasaları ortaya koymuştur.

Yeryüzü ve gökyüzündeki hareketlerin aynı kanunlarla ifade edilebileceğini savunan Galile’nin te­leskobu keşfetmesi ve Kopernik’in matematiksel tezlerini gözlemlerle desteklemesiyle astronomi bilimin­de yeni bir dönemin kapısı açılmış oldu. Ay’ın yüzey şekillerini, Güneş lekelerini, Jüpiter’in uydularını (4 tanesini) ve Venüs’ün evrelerini gözlemledi.

1687 yılında yayınladığı Philosophia Naturalis Principia Mathematica (Filozofiya Naturalis Pirincipa Metametik- Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri) adlı eserinde Sir Isaac Newton (Sör Ayzek Nivtın) kendi adıyla bilinen hareket yasalarının yanı sıra, Kütle Çekim Yasası’nı da ortaya koymuştur. Bu yasa­nın Kepler Yasaları ile uyumlu olması Güneş Merkezli Evren Modeli’nin tam olarak ifade edilebilmesini sağlamıştır.

b- Kepler ve Güneş Sistemi

Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklayan Kepler Yasaları’nı aşağı­daki gibi ifade edebiliriz.

1- Yasa: Yörüngeler Yasası

Her gezegen, odaklarından birisinde Güneş’in bulunduğu elips üzerinde hareket eder.

sekil - Kepler Yasaları

2- Yasa: Alanlar Yasası

Yörünge üzerindeki bir gezegeni Güneş’e birleştiren doğru parçası, eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

Bu yasaya göre bir gezegenin yukarıdaki şekilde gösterilen 1. konumdan 2. konuma gelmesi için geçen süre 3. konumdan 4. konuma gelmesi için geçen süreye eşitse A1 alanı da A2 alanına eşit olmak zorundadır.

sekil1 300x152 - Kepler Yasaları

3- Yasa: Periyotlar (Dönem) Yasası

Bir gezegenin yörüngesel periyodunun (P) karesi, o gezegenin Güneş’e olan ortalama uzaklığının (a) küpü ile doğru orantılıdır. Bu yasa matemetiksel olarak;

son 300x178 - Kepler Yasaları