Köy Ve Kent Toplumsal Gruplarının Karşılaştırılması

Köy Ve Kent Toplumsal Gruplarının Karşılaştırılması

31 Ocak 2019 0 Yazar: Fikir

Köy Ve Kent Toplumsal Gruplarının Karşılaştırılması

Kent toplumsal grupları, sosyal ve işlevsel özellikleri bakımından kırsal alandaki toplumsal gruplara göre önemli derecede farklılaşmıştır.
Kentte yaşayan hemen herkes kent yaşamının durağan olmadığını, kentlerde toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişmelerin sürekli yaşandığını bilir. Kentte toplumsal değişmeye çeşitli etkenler yol açar.

Örneğin sanatsal ve kültürel etkinliklerden kentte yaşayanlar daha fazla yararlanırlar.İş olanakları kentlerde daha fazladır. İnsanların gereksinim duydukları çeşitli giyecek ve yiyecekler kentlerde daha fazla bulunmaktadır. Öte yandan, karmaşık bir yapıda yaşamanın getirdiği birçok problemden dolayı, kent yaşamında toplumsal sapmalar da yoğun olarak görülür. Örneğin trafik sorunu, çevre kirliliği ve nüfus yoğunluğunun fazla olması bunlardan birkaçıdır.

Köy ve Kent Yerleşimlerinin Karşılaştırılması

• Köyde nüfus yoğunluğu az, kentte çoktur.
• Köyde nüfus, doğurganlığın çok olması nedeniyle kentlerde ise köyden kente göç sonucu artar.
• Köylerde birincil ilişkiler, kentlerde ikincil ilişkiler yaygındır. Köyler kültürel anlamda tutucu, kentler yenilikçidir.
• Köylerde egemen geçim kaynağı tarım ve hayvancılık, kentlerde ticaret ve sanayidir.
• Kentlerde toplumsal hareketlilik fazladır. Göç nedeniyle kentlere sürekli yeni insanlar gelmekte, insanlar meslek değiştirmekte, tabakalar arasında geçişler hızlı olmaktadır. Bunda, eğitimle kazanılan statülerin fazla olmasının da etkisi büyüktür.
• Köylerde cinsiyete dayalı doğal iş bölümü, kentlerde teknik iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.
• Köyler üretimin doğal koşullara bağlı olması nedeniyle kentlere göre doğal afetlerden daha çok etkilenir.