Category: Astronomi ve Uzay Bilimleri

Evrende Hayat Var mı?

ABD’li gök bilimci ve astrobiyolog Carl Sagan’ın (Karl Sagan, 1934-1996) aynı adlı ese­rinden sinemaya uyarlanan Contack (Kontakt-Te­mas) adlı film, pek çok benzerinde olduğu gibi evrende başka canlılar olup olmadığı sorusu üze­rine kurgulanmıştır. Evrende Dünya...

Uzay Çalışmalarında Kullanılan Araçlar

2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından geliştirilen V-2 roketleri, savaş sonrasında uzay araçlarının geliştirilmesine temel olan bir teknolojiye sahiptir. Aşağıdaki şekilde V-2 roketinin yapısı gösterilmiştir. Şekli incelediğinizde yakıtın ve bu yakıtın yanmasını sağlayacak gazın...

Uzay Çalışmalarının Amaçları ve Yaşamımıza Etkileri

Uzay Çalışmalarının Amaçları Birincil olarak bilimsel amaçlı yürütülen uzay çalışmaları, ilişkili olduğu diğer bilim dallarının da ge­lişmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra haberleşme ve gözlem uyduları gerek hizmet alanları ile gerek­se üretim teknolojileri ile...

Uzay Bilimleri ve Alt Alanları Nelerdir ?

Evrenin Dünya atmosferi dışında kalan bölümünün uzay olarak tanımlandığını öğrenmiştiniz. Bu nedenle uzayla ilgili bütün çalışmaları uzay bilimleri başlığı altında toplayabiliriz. Başlangıçta gök cisimlerinin, gökyüzündeki konumları ile ilgilenen sınırlı sayıdaki çalışmalar 19 ve 20....

Takvim Nedir ? Kullanılan Takvimler Nelerdir ?

Zamanın gün, ay, yıl gibi parçalara ayrılarak düzenli bir sırayla göste-rildiği çizelgeler takvim olarak adlandırılır. Takvimler toplumların gereksi­nimlerine göre belirli bir başlangıç zamanını esas alarak düzenlenir. İlk çağlardan günümüze takvimlerin oluşturulmasında Ay ve Güneş’in...

Bölgeye Göre Zaman Hesaplaması

“Coğrafi Kon Düzenekleri” konu başlığı altında enlem (ϕ) ve boylam (λ) açılarının nasıl ölçüldüğünü öğrenmiştiniz. Aşağıda dünya haritası üzerinde enlem ve boylam çizgileri gösterilmiştir. Kuzey ve güney kutup noktalarını birleştiren sonsuz sayıda boylam çemberi...

Zaman Nedir?

Tanımı konusunda belirli bir uzlaşıya varılamıyor olsa da insanoğlu çok eskiden beri zamanı ölçmüş, yaşamını buna göre düzenlenmiştir. Hasat zamanının, göç zamanının belirlenmesi geçmiş dönemlerde insanlar için yeterliyken yerleşik hayata geçişle birlikte toplumlar arasında...

Ay Tutulması

Aşağıdaki görüntünün son 500 yılda sadece 3 kez ger­çekleşen bir doğa olayına ait olduğunu biliyor musunuz? Kan­lı (Mavi Işık) Ay Tutulması olarak adlandırılan bu olay 15.04.2014 tari­hinde Türkiye saati ile 08.58’de başlayıp 78 dakika...