Kategori: Bilim Uygulamaları

Enerji İhtiyacı Uygulaması

Öğrencilerden günlük hayatlarında yaptıkları faaliyetler süresince belirledikleri iki saatlik zaman dilimi boyunca attıkları adımları saymaları istenebilir. Bunun için varsa adım sayar aleti kullanılabilir. Sınıfta öğrencilere ne kadar süre futbol oynadıkları sorulur. “İki saat yürüdükten veya futbol maçı yaptıktan sonra neden su...

Duyma Deneyi

Kulak kepçeleri sesin hangi yönden ve nereden geldiğinin anlaşılmasına yardımcı olur. Bir kulağı diğerine göre daha az işiten birisi sesin nereden geldiğini net olarak anlayamaz. Böylece iki gözün yardımlaşması gibi iki kulak da birbiriyle yardımlaşarak sesin net duyulmasını sağlar. Sesin yönünü...

Görme – Denge İlişkisi

Kulak insanda dengeyi sağlamaya yardımcı bir duyu organıdır. Fakat vücudun dengeli bir şekilde hareket edebilmesi için gözün de kulakla birlikte çalışması gerekir. Örneğin, öğrencilerden gözlerini kapatıp tek ayak üstünde durmaları veya gözleri kapalı iken kendi eksenleri etraflarında dönmeleri istenirse dengelerinin bozulduğu...

Hangi Organ Nerede?

Kullanılacak araç ve gereçler: Beyaz tişört, farklı renklerde keçeli kalem veya tahta kalemi, karton, tel zımba veya toplu iğne, makas. Öğrenciler 4, 5 ve 6. sınıfta öğrendikleri vücutlarındaki yapı ve organları (kalp, böbrek, akciğerler vb.) ve sistemleri (solunum, dolaşım, sindirim vb.)...

Hücre Modeli Yapma

Kullanılacak araç ve gereçler: Öğrencilerin seçeceği renklerde oyun hamuru, boncuk, pipet, makarna vb. malzemeler. Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplar kendi seçtikleri ve sınıfa getirdikleri malzemeleri kullanarak bitki veya hayvan hücresi modeli yapar. Öğrenciler organellerin yapısını doğru yansıtacak şekilde seçecekleri her türlü malzemeyi...