Category: Çevre Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Uygulama Yöntemleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik; bir toplumun, çevrenin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlevini kesintisiz, bozulmadan, çürümesine meydan vermeden, aşırı kullanımla tüketmeden varlığını devam ettirmesini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik, doğal kaynak olarak toprak, su, yer altı ve yer...

Çevre Kirliliği ile Kirliliğin Yerel ve Küresel Etkileri

Çevre Kirliliği   Doğal çevre bileşenlerinden toprağa, havaya ve suya etki ederek oluşan, canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen, cansızlar üzerinde yapı bozucu zararlar veren kirletici maddelerin yüksek oranda birikmesi olayına çevre kirliliği denilmektedir. Çevre kirliliği...

Kyoto Protokolü (KP) ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Kyoto Protokolü (KP) 1992 yılında Rio De Janeiro (Riıu Dı Cıniırıu)’da Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı yapılmıştır. Konferansta BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzalanmıştır. Bu sözleşme insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu...

Küresel Çevre Sorunları Nelerdir ?

Hava, su ve besin insanların hayatta kalabilmeleri için zorunlu olan temel ihtiyaçlardır. Temiz hava ve temiz suyun kaynağını, tahrip edilmemiş ve kirlenmemiş doğal kaynaklarımız oluşturur. Besinlerin büyük bir kısmı tarım alanlarımızdan sağlanır. Diğer bir...

Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar Nelerdir ?

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Çevrebilimindeki anlamı ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasıdır. Sınırlı sayıda olan doğal kaynakların tasarruflu kullanımı sayesinde bu kaynakların sürdürülebilirliği de sağlanabilir. İnsanoğlu, doğası gereği, yaşam şartlarını...