Kategori: Çevre Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Uygulama Yöntemleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik; bir toplumun, çevrenin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlevini kesintisiz, bozulmadan, çürümesine meydan vermeden, aşırı kullanımla tüketmeden varlığını devam ettirmesini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik, doğal kaynak olarak toprak, su, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, bitki örtüsü ve benzeri potansiyellerin...

Kyoto Protokolü (KP) ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Kyoto Protokolü (KP) 1992 yılında Rio De Janeiro (Riıu Dı Cıniırıu)’da Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı yapılmıştır. Konferansta BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzalanmıştır. Bu sözleşme insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim değişikliklerine olan etkisi ile...

Ormansızlaşma, İklim değişikliği ve Biyolojik çeşitliliğin azalması

Ormansızlaşma  Dünya ormanları TÜİK Ocak 2015 yılı verilerine göre 4.3 milyar hektardır. Bu alan iklim değişiklikleri, yangınlar, asit yağmurları, tarım alanlarının oluşturulması, yerleşim yerlerinin yapılanması, maden ocaklarının kurulması, odun ve kereste üretimi vb. nedenlerle her geçen yıl azalmaktadır. Şimdi hep birlikte...

Küresel Çevre Sorunları Nelerdir ?

Hava, su ve besin insanların hayatta kalabilmeleri için zorunlu olan temel ihtiyaçlardır. Temiz hava ve temiz suyun kaynağını, tahrip edilmemiş ve kirlenmemiş doğal kaynaklarımız oluşturur. Besinlerin büyük bir kısmı tarım alanlarımızdan sağlanır. Diğer bir kısmı da göllerden, denizlerden, akarsulardan, ormanlardan, kirlenmemiş...

Sürdürülebilir Doğal Kaynaklar Nelerdir ?

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Çevrebilimindeki anlamı ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasıdır. Sınırlı sayıda olan doğal kaynakların tasarruflu kullanımı sayesinde bu kaynakların sürdürülebilirliği de sağlanabilir. İnsanoğlu, doğası gereği, yaşam şartlarını hep en iyi seviyeye getirme isteğindedir. En...