Category: Demokrasi ve İnsan Hakları

Bilişim Etiği Nedir?

Ülkemizde ve dünyanın büyük bir kısmında televizyon ve bilgisayar olmayan ev, cep telefonu kullanmayan birey neredeyse kalmadı. Yaşanan yöndeşme sayesinde farklı işlevler tek bir cihazda, örneğin cep telefonunda bir araya getiriliyor. Genel Ağ erişimli...

Özerk Olmak ve Cesaret Vermek

Özerklik: Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür. Mağduriyet: Kişinin maddi ve manevi zarara uğraması; bazı hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, elinden alınması veya bunları...

İnsan Haklarının Tarihçesi

İnsan hakları evrenseldir. Fakat insanların bu hakları, her zaman kabul edilmiş ve korunmuş değildir. Bu durum; kölelik, şiddet ve ayrımcılık gibi insan onuru ve değerini ortadan kaldıran uygulamalarda açıkça görülebilmektedir. İnsan haklarının tanınması ve...

İnsan Haklarının Etik Temeli

Kişinin etik davranabilmesi için bir evrensel ilkeye uygun davranması gerekir. Kişi, bir evrensel etik ilkeye uygun davranırken davranışının sonunda herhangi bir çıkar beklemez. Karşısındaki kişinin insan olması, kişiyi belli yönde davranmaya zorlar. İnsan hakları...

Hak ve Özgürlüklerin Anlamı

Bazıları için haklar ve özgürlükler her zaman vardı. Bu, tüm hak ve özgürlüklerin herkes için her zaman geçerli olmadığını söylemenin başka bir yoludur. Geçmişte çoğu zaman bazıları, doğuştan getirdikleri ya da sonradan edindikleri birtakım...

Demokrasi Türleri Nelerdir?

Herkesin yönetime talip olabildiği tek yönetim biçimi demokrasidir. Ne türden olursa olsun, bir demokraside siyasi gücü elinde tutanlar, vatandaşlardır. İster temsili ister doğrudan isterse katılımcı demokrasi olsun, sonuç değişmez. Örneğin, temsilidemokraside vatandaşlar, kendi hakve...

Demokratik Vatandaşlık Bilinci

Bireylerin devletle ilişkileri, devletin baskın olduğu krallıklardan, bireylerin aktif olduğu demokrasilere kadarfarklı evrelerden geçti. Yönetilenler, yöneticiye itaat eden tebaa seviyesinden, yöneticilere hesap soran vatandaş konumuna geçtiler. Emredici (buyurgan) devlet, halkın işlerini düzenleyen bir organizatöre...