Kategori: Demokrasi ve İnsan Hakları

Katılım ve Sorumluluk Nedir? Katılım ve Sorumluluğun Özellikleri Nelerdir?

Hak ve özgürlükler, herkese karşılıklı görev ve sorumluluklar yükler. Kişi ve kurumların görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği bir toplumda ne hak ve özgürlüklerin etkin kullanımından ne de demokratik sistemin işleyişinden bahsedilebilir. Kişilerin diğer insanlara ve devlete karşı görev ve sorumlulukları olduğu...

Özerk Olmak ve Cesaret Vermek

Özerklik: Özerklik, bir insanın seçimlerini dış etkilerden ve şartlanmalardan bağımsız şekilde ve iç sesi doğrultusunda yapabiliyor olma özgürlüğüdür. Mağduriyet: Kişinin maddi ve manevi zarara uğraması; bazı hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, elinden alınması veya bunları kullanmasının engellenmesidir. Erdem: Güzel davranma yeteneği. Duygu,...

Demokrasi Türleri Nelerdir?

Herkesin yönetime talip olabildiği tek yönetim biçimi demokrasidir. Ne türden olursa olsun, bir demokraside siyasi gücü elinde tutanlar, vatandaşlardır. İster temsili ister doğrudan isterse katılımcı demokrasi olsun, sonuç değişmez. Örneğin, temsilidemokraside vatandaşlar, kendi hakve çıkarlarını yönetimde temsil edecek lideri seçerler. Doğrudan...

Demokratik Vatandaşlık Bilinci

Bireylerin devletle ilişkileri, devletin baskın olduğu krallıklardan, bireylerin aktif olduğu demokrasilere kadarfarklı evrelerden geçti. Yönetilenler, yöneticiye itaat eden tebaa seviyesinden, yöneticilere hesap soran vatandaş konumuna geçtiler. Emredici (buyurgan) devlet, halkın işlerini düzenleyen bir organizatöre dönüştü. Vatandaş ise toplum ve devlet işleri...