Category: Ekonomi

Ahilikte Gençlik ve Eğitimi

Anadolu’muzda bir Türk kurumu olan “Ahilik“, kendine özgü, sosyo-ekonomik bir kurumdu. Ahilik geniş kapsamlı bir kuruluş olarak aynı zamanda bir eğitim kurumu idi. Genç kuşakların mesleğe hazırlanması, onların meslek eğitimini gerektiriyordu. Ahilikte gençlik kesimini...

Dünya Ekonomik Buhranı ile ilgili gazete haberi (24 Ekim 1929)

Kara Perşembe – Ekonomik Buhrandaki ABD

1925’ten beri ABD borsasında yapay hareketlenmeler yaşanmaktaydı. Simsarlara (para oyuncuları) verilen yüklü paralar sonucunda mevcut paranın, üretim sektörünün aleyhine olarak spekülasyonlara yöneltilmesine yol açıldı. Böylece borsa, ekonomik gerçeklerin tamamen dışına çıktı. Borsadaki hisse fiyatları...

Dünya Ekonomik Buhranı sonucunda teneke barakalarda yaşamak zorunda kalan bir aile

Ekonomik Buhran Öncesi Dünya ve ABD

ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan 1929 Dünya Ekonomik Buhranı 1930’lar boyunca da devam etmiştir. Özellikle, sanayileşen ülkelerde bu buhranın etkileri daha yıkıcı olmuştur. Genel olarak ekonomik krizler, üretim-tüketim arasındaki dengesizliklerin bir sonucu olarak ortaya...

Paranın Tarihsel Gelişimi

İlk Çağlardan itibaren insanlar çeşitli malları para yerine kullanmışlardır. İş bölümünün gelişmesiyle birlikte malların mallarla mübadele edilmesi giderek zorlaşmıştır. Takas edilecek malların değerinin birbirine denk olmaması, malı arz edecek kimsenin her zaman bulunmaması, malların...

Mübadele ve Paranın Tanımı

Para denildiğinde önce aklımıza, mal ve hizmet alışverişinde kullanılan kâğıt ve madenî paralar gelir. Aslında para, mal ya da hizmet karşılığı bir ödeme aracı olarak kullanılan herhangi bir nesnedir. Para, insanların mal ve hizmet...

Eksik İstihdam Nedir? – İstihdamda Girişimciliğin Önemi

İş gücü istihdamdakiler ve işsizler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki kategori arasında kalan bir durum vardır ki buna eksik istihdam adı verilmektedir. Eksik istihdam üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılamaması demektir. Haftada 40...

Tam İstihdam Nedir?

Ekonomide mevcut üretim faktörlerinin atıl bırakılmadan kullanılarak üretime devam edilmesi durumuna tam istihdam adı verilmektedir. Bütün ekonomilerin temel amacını kaynakların tam istihdamını sağlamak fikri oluşturmaktadır. Günümüzde istihdam sadece işsizlik boyutuyla ele alınmayacak kadar önemli...

İstihdam ve İstihdamın Önemi

Bir toplumda fertlerin gelir temini amacıyla arzulu olarak çalıştırılmaları hâline istihdam denilmektedir. Daha geniş anlamda ise istihdam, üretim faktörlerinin üretimde kullanılması ve çalıştırılmasıdır. Ancak ekonomistler pratikte istihdamı, sadece iş gücü faktörünün (emeğin) çalıştırılması olarak...