Category: Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet’in hayatı, tahsili, fetihleri, eserleri ve hakkında ki her şey…

Osmanlı – Avrupa İlişkilerinde Rekabet Dönemi

Anadolu’nun Batı ucunda Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırında kurulan Osmanlı Devleti, coğrafi, siyasi, stratejik ve dini nedenlerle Batı’ya doğru genişledi. İstanbul’u alarak Doğu Roma İmparatorluğu’nu yıkan Fatih Sultan Mehmet, kullandığı “Kayser- i Rum” unvanıyla...

Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü

Bütün Şark ve Garp menbalarında Fatih Sultan Mehmet eski Miladi takvimine göre 1481 senesi Mayıs ayının üçüncü ve şimdi kullan makta olduğumuz yeni Miladi takvimine göre de on ikinci Perşembe günü Üsküdar’la Gebze arasındaki...

Fatih Sultan Mehmet’in Eserleri

Fatih Sultan Mehmet’in bu sahadaki en mühim eserleri Sahn-ı seman ismindeki İstanbul üniversitesiyle İki mecelleden mürekkep olan Kanun-nâmeleridir. Dünyanın en parlak kültür ocaklarından biri hâline gelen bu ilk İstanbul üniversitesi Fatih Sultan Mehmet câmiyle...

Fatih Sultan Mehmet’in Siyasi Basireti

Askerlik tarihinin en parlak simalarından olan Fatih Sultan Mehmet, haricî siyaset bakımından da o devrin en büyük adamıdır. Son Bizans imparatoru On birinci Konstantinos Paleoloğos’un Türklere karşı Katoliklerden yardım umarak birleştirmiş olduğu Şark ve...

Fatih Sultan Mehmet’in Fetihleri ve Tarihleri

Osmanlı menbalarında Ebu-l-feth ünvanlıyla de anılan Fatih Sultan Mehmet irili ufaklı 17 devlet fethetmiştir. Bunların beşi Müslüman, on ikisi Hristiyan hükümetidir. Bu on yedi devletin ikisi imparatorluk, dördü krallık, altısı prenslik, beşi dukalıktır. Milliyetlere...

Fatih Sultan Mehmet’in İki ve Üçüncü Cülusu

İkinci Murad; Hicretin 855 senesi 1 Muharrem ve Milâdın 1451 senesi 3 Şubat Çarşamba günü İstanbul’dan evvel Osmanlı payitahtı olan; Edirne şehrinde vefat etmiştir. Sultan Murad’ın ölümü, oğlu ve veliahdı İkinci Mehmet’in Manisa’dan Edirne’ye...

Fatih Sultan Mehmet Kaç Defa Padişah Oldu?

Fatih Sultan Mehmet’in İki Yahut Üç Dönemlik Saltanatı İstanbul Fatih’inin ilk defa olarak tahta çıkması; İkinci Murad’ın Amasya valiliğinde ölen oğlu şehzâde Alâeddin’in matemiyle yüreği yanarken aldığı kararla olmuştur. İkinci Murad; Osmanlı-Macar mücadelesinin çok...