Kategori: Felsefe

Platon’un (Eflatun’un) Din Görüşü

Eflâtunun Tanrı üzerine ileri sürdüğü düşünceler, filozofun felsefe sistemi ile tam bir uyum içinde ortaya çıkar ve bu felsefenin tepe noktasında yer alırlar. İdeler doktrini ile dindarlık duygusu, ayrılmaz şekilde birbirine bağlanır ve birbirleri ile kayna şırlar. Eflâtun, Tanrı hakkındaki düşüncelerini...

Platon’un (Eflatun’un) Ruh Anlayışı Nedir? Psikolojik Görüşleri Nelerdir?

Eflâtunun ruh üzerine ileri sürdüğü düşünceler de ideler nazariyesi kadar önemlidir. Gerçi, Eflâtun, ruh hakkındaki görüşlerinde, orphik inançların ve Pisagor’cu mistisizmin tesiri altında kalmıştır. Bununla birlikte o, bütün bu mistik ve dini anlayışları, kendi ideler nazariyesi ile orijinal bir şekilde birleştirmiştir....

Platon’un (Eflatun’un) Felsefesi

Eflâtunun gençlik devresine ait olan ilk gurup eserlerinde, daha kendi felsefi düşünce ve görüşlerine rastlanmaz. Bu ilk eserlerde, yalnız, Sokratçı metotla faziletin ne olduğunu araştıran Sokratçı Eflatunla karşılaşılır. Eflatun, ancak, bu ilk gurubun ardından gelen Diyalog guruplarında, kendi çağdaşı olan ve kendinden...