Category: Felsefe

Jean Paul Sartre ve Varoluşculuk Felsefesi

Sartre, insan sorumluluğunu ve suçunu Çağımızın Gerçekleri isimli eserinde en başta açıkça dile getirir. Dostoyevski der ki: “Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.” Bu söz, gün geçtikçe doğruluk kazanıyor. Millet topluluğu insan topluluğuna...

Karl Jaspers ve Varoluşculuk Felsefesi

Jaspers, Almanya’da Nazi iktidarının sürdürüldüğü döneminde yaşamış ve Yahudi olan eşini bırakmayarak ülkede yaşamına devam etmiş, eşi ile beraber yanında zehir taşıyarak hayatını sürdürmüştür. Jaspers, suç sorununa Almanlar için yapılan suçlamalar doğrultusunda bir bakış...

Varoluşculuk Felsefesi ve Suç Kavramı

Bütün bir düşünce tarihi boyunca insan, yaşanılan her çağın yeni olan özelliklerinden dolayı tekrar ele alınmıştır; yapısı, özellikleri, olanakları, başarılarının temelleri ve sınırları anlaşılmaya, açıklanmaya çalışılmıştır. Evrende olup bitenlere hayret ile başlayan bu serüven...

Aristo’nun Fiziği

Bütün varlıların en aşağı basamağını meydana getiren ve onların üzerinde yükseldiği zorunlu bir esas olan dört ana unsur, yani, toprak, su, hava ve ateş uzvi olmayan unsurlar âlemini meydana getirirler. Bu unsurlar, her vakit,...

Aristoteles’in Bilgi Teorisi, Aristo’nun Bilgi Nazariyesi

Aristo, duyularımız yoluyla, eşyanın gerçek sıfatlarını kavradığımıza inanır. Bu bakımdan, atomcuların kabul ettikleri görüşün zıddını savunur. Böyle olunca, yanılmalar, duyu verilerinin, düşüncede yanlış kavranmış olmasından yahut bunlardan yanlış sonuçlar çıkartılmış olmasından ileri gelir. Bundan...

Aristoteles’in Mantığı, Aristo’nun Mantık Anlayışı

Aristo, mantığın kurucusudur. Çünkü ilimde sistemli çalışma, bir mantık çalışmasını da gerektirir. Gerçi, Aristo, kavramların sınıflanmasında ve bölümlere ayrılmasında hocası Eflâtuna çok şeyler borçludur. Bununla birlikte, mantığı, bağımsız ve sistemli bir ilim olarak ortaya...

Aristo’nun Felsefesi, Aristoteles ve Varlık Felsefesi

Aristo, dikkatli gözlemlerde bulunan ve tabiatı olduğu gibi bilmek isteyen, bir tabiat bilginidir. Bundan dolayı, Aristo, ilk önce tek tek varlıklarla, tek tek olgularla ilgilenir. Eflâtun’a göre, bilmek, bir şeyin ideal şeklini bilmek demektir....

Aristoteles Kimdir? Aristo’nun Hayatı

Aristo, M. O. 384 yılında, Selanik civarında, Stageira kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Nikomachos, Makedonya kral ailesinin doktoru ve aile dostudur. Aristo’nun Ataları arasında birçok hekimler vardır. Kendisinin hekimliği meslek edinmiş bir aileden yetişmesi, onun,...