Category: Hücre, Doku ve Organlar

Hücre, Doku ve Organlar

Hücreler homojen bir yapıda olmayıp çeşitli elemanlardan meydana
gelmişlerdir.

RNA ve RNA’nın Yapısı

RNA’yı Meydana Getiren Monomer ve Basit Moleküller RNA sitoplazmada bol bulunan bir asittir. RNA’nın primer yapısı DNA’ya çok yakındır ve DNA gibi nükleotidlerden meydana gelir. Yani nükleozidler fosforik asit grubu tarafından şekerin 5′ nolu...

DNA ve DNA’nın Yapısı

Dezoksiribonükleik Asit (DNA) DNA serbest halde yalnız bir kısım bakterilerde ve virüslerde bulunur. Diğer bütün hallerde çekirdekte özellikle kromozomlarda nükleoprotein bileşikleri şeklinde bulunur. DNA’yı meydana getiren monomer basit moleküller DNA molekülleri nükleotidlerden meydana gelir....

Nükleik Asitler

Bileşik proteinlerden (heteroproteın) olan nükleoproteinler nükleik asit ve bazik olan bir proteinden meydana gelir. Hücre başlıca iki tip nükleik asit içermektedir. Bunlardan birincisi Ribonükleik asit (RNA) diğeri Dezoksiribonükleik asittir (DNA). Adlandırılmaları içerdikleri şekere göre...

Peptit Bağı

Bir amino asidin —COOH grubu ile diğer amino asidin —NH2 grubu birleşerek aralarında Peptid bağı meydana getirirler. Aşağıdaki Peptid Bağı çizimimizde görüldüğü gibi birleşme reaksiyonu iki molekül suyun ayrılmasıyla olur. Suyun meydana gelişi, moleküllerden...

Amino Asitler

Proteinler asitli bir çevrede 100°C kadar ısıtıldığı zaman hidrolize olarak çok küçük amino asit moleküllerine ayrılır. Bu tip hidroliz sonucu yapılan sistematik sayımlarda tabii proteinlerde 20 çeşit amino asit çeşidi görülmüştür. Şu halde proteinlerin...

Proteinler

Protein Nedir? Protein sözcüğü ilk kez 1840 yılında MULDER tarafından kullanılmıştır ve Yunanca ilk sırayı alma anlamında Proteuo kökünden türemiştir. Canlı maddelerin önemli bir kısmını meydana getiren proteinlerin bileşiminde Karbon (% 54,5-50,6), Oksijen (%...

Mineral Maddeler ve Tuzlar

Mineral Maddeler Su, metabolizmanın çok sayıda kimyasal reaksiyonların meydana geldiği makro moleküllerin dağıldığı bir ortam olup, yine çok sayıda organik bileşikleri, mineral iyonları eriten bir maddedir. Dolayısıyla su hücrede üç şekilde bulunur: 1- Dokularda...