Category: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Laiklik İlkesi Nedir, Ne demektir?

Laik kelimesi Latince “laicus” aslından alınmış, Fransızca bir kelimedir. Fransızcada “laic, laique” şeklinde kullanılmıştır. Manası ise ruhani olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, müessese, prensip demektir. Daha geniş manada sosyal hayatta din kurallarına tâbi...

Devletçilik İlkesi Nedir?

Devlet, insanların bir arada yaşayabilmeleri için, antik çağlardan günümüze kadar uzanan tarihsel süreç içinde bulunan en akla yatkın kurumsal uygulamadır. Devletçilik terimi ile ilgili şüphesiz birçok tanımlama yapılabilir. Ancak en başta belirtmemiz gereken bir...

Halkçılık İlkesi Nedir?

Halk, bir milletin belirli çevre içerisinde yaşayan kısmını, ya da milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanları ifade eder. En geniş anlamı ile kalabalık bir insan topluluğu demektir. Türk Halkı ise;...