Category: Okçuluk

Fetih Kupasında ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giyerek yarışan okçular

Türk Okçuluğunun Dünü ve Bugünü

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın güzel İstanbul’umuzu fethetmesinden sonra vakfettiği bir arazi üzerinde kurulmuş, II. Beyazıt Han’ın buyruğu ile besmelesi çekilerek açılan efsanevi bir mirasımızdır. Vakıf, tarihi bir temelin üzerinde...

Geleneksel ok imalatında kullanılan araç ve gereçler

Okçular Tekkesi

Bugün, Okçular Vakfı bünyesinde hem geleneksel okçuluğumuz yaşatılmakta hem de, modern okçuluğun dünyada geldiği en son gelişmeler takip edilerek, okçuluk sporunda dünya sıralamasında en üst sıralara gelebilmek misyon ve vizyonu ile hareket edilmektedir. Bu...

At üzerine geriye doğru ok atan Türk okçusu

Türkiye’de Okçuluğun Gelişimi

Bilinen en eski yazılı kaynağımız kabul edilen Orhun Abideleri’ne (Köktürk Yazıtları da denilir.) baktığımızda bu taş yazıtların, Göktürk alfabesiyle yazıldığı ve Türk kelimesinin yazılışında kullanılan “ok” ile “yay” işaretlerinin birer harfe karşılık geldiği görülür....

Paris Olimpiyatları - 1900 / Olimpiyatlarda ilk bayan sporcu -1904 Okçuluk branşı

Olimpiyatlarda Okçuluk

Okçuluk, ilk kez, 1900 Paris Olimpiyat Oyunları ile yarışma düzeyinde temsil edilmeye başlandı. O yıllardan günümüze -2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na- gelinceye kadar sürekli bir gelişme içerisinde olan okçuluk, birçok değişikliklerle birlikte parlak bir organizasyon...

Mağara çizimler

Dünya Okçuluğunun Tarihi Gelişimi

Genelde okçuluğun, özelde ise “okçuluk sporunun” kökleri incelendiğinde bu sporun geçmişinin çok eskilere, tarihin derinliklerine dayandığı görülür. Bu nedenle okçuluğun varoluş serüvenini iki kısım altında incelemek mümkündür: İlki, menkıbeye veya hikâyeye dayalı efsanevi kısım,...