Kategori: Okuma Odası

Jeopolitiğin Coğrafi Unsurları

Alt unsurları ayrı ayrı incelenerek jeopolitik değerlendirme yapılabilir. Unsurlardan birisinin dikkate alınmaması yanlış sonuçlara ulaştırır. Jeopolitiğin en önemli ayaklarından birisi coğrafi unsurlardır. “Devletlerin takip edecekleri politikalar kendi coğrafyaları içinde saklıdır”, sözü değişmeyen unsurların (coğrafi unsurların) yeri ve önemi hakkında fikir verebilir....

Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)

1935’te İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ve Almanya’nın Versay Antlaşması’nı ihlal etmesi dünyada yeni bir savaşın koşullarını hızla oluşturmaya başlamıştı. Bu ortam içinde Türkiye ve bazı Orta Doğu ülkeleri güvenlik kaygısıyla iş birliği arayışlarına yönelmişlerdir. Aslında İtalya’nın Habeşistan’ı işgali öncesinde, Türkiye’nin girişimleriyle Irak...

Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)

Lozan Antlaşması’nda Boğazlar bölgesinin silahtan arındırılması ve Boğazlar’dan geçişi denetlemek üzere bir Uluslararası Boğazlar Komisyonunun kurulması şeklinde karar alınmıştı. Türkiye’nin böylesine olumsuz bir kararı kabul etmesinin nedeni, o günkü koşullar altında başkaca bir çare bulunmaması ve Milletler Cemiyetinin uluslararası barış ve...

Okuyan Gençliğin Aile İçi Çatışmaları

Önce çatışma nedenleri üzerinde durmak gerekmektedir. Çatışma Nedenleri Literatürde kuşaklar çatışmasının genel sosyo-kültürel nedenleri olarak pek çok hususa değinilmiştir. Araştırmamızda öğrencilerin yansı, kuşaklar çatışmasının nedenini, değer değişimlerine bağlamaktadırlar. Daha sonra toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik değişimi neden olarak gösterilmiştir. Değerler konusunda en...