Sosyal Bilgiler

Çanakkale Cephesi

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden biri de Çanakkale Cephesi’dir. Çanakkale Cephesi’nde yaşananları ayrıntılarıyla