Kategori: Sosyoloji

Sosyolojinin Bugünkü Durumu Nedir?

Bugünün sosyolojisi, bir yandan sistem tartışmalarından kurtularak daha çok günün somut olayları üzerinde durmaktadır. Yenileyin, T. Parsons’un işaret ettiği gibi, sosyolojik araştırma, kitaplıktan çıkmış saha çalışmaları (Field Work) şekline girmiştir. Öte yandan kolektif çalışmalar olağanüstü bir önem kazanmıştır. Fransada Ulusal Araştırma...

Sosyoloji Dalında Türkiye’deki Durum Nedir?

Aug. Comte’dan sonra birçok memleketlerde sosyoloji çalışmaları rağbet gördü. Fransada sosyoloji akımının zayıfladığı bir sırada Durkheim ve Levy Brühl, Marcel Mauss, Paul Fauconnet, Halbwachs, Bougle gibi ünlü sosyologlar Anne Sociologique dergisinde yaptıkları çeşitli yayınlarla sosyolojiye yeni görüşler getirdiler. Durkheim’in vefatından sonra...

Sosyolojinin Kuruluş Aşaması ve Tarihi

Kuruluş (La Fondatıon) 19. yüzyılın sosyolojiye kazandırdığı şey, üç yüzyılda elde edilen bilgileri sağlamlaştırmak oldu. Bu arada etnografya ve tarih bilgisi bir ilerleme kaydetti. İnsan gruplarının belirli tiplere bölünebilecekleri gerçeği ortaya çıktı. Toplumların, tabiat düzeni içinde, bitki ve hayvanlarda olduğu gibi...