Category: Trafik ve İlk Yardım

Sedye ile Hasta / Yaralı Taşıma Tekniği

Sedye ile taşıma en ideal yaralı taşıma yöntemidir. Sedye ile taşımada aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir: • Yaralının sedyeden düşmesini önlemek için yaralı sedyeye sabitlenmelidir. • Yaralının ayakları, gidiş yönünde olmalıdır. • Sedye daima yatay...

Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

Çevrede tehlike oluşturabilecek yeni bir durum olmadıkça yaralının hareket ettirilmemesi gerektiğini öğrenmiştik. Şimdi de hasta veya yaralının taşınması gereken durumlarda ne yapılması gerektiğini öğrenelim. Taşıma teknikleri; acil taşıma teknikleri, kısa mesafede süratli taşıma teknikleri...

Hasta / Yaralı Taşımanın Temel Kuralları

Bir kaza ya da olay sonrasında eğer yeni bir tehlike söz konusu değilse hasta veya yaralıların mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi gerektiğini biliyorsunuz. Hasta veya yaralının taşınması belli bir bilgi ve tecrübeyi gerektirir. Doğru olmayan...

Hayvan Isırmalarında ve Sokmalarında İlk Yardım

Yaşadığımız dünyayı evcil ve yabani hayvanlarla paylaşmaktayız. Hayvan ısırmaları ve hayvan sokmaları daha çok kırsal kesimde karşılaşılan sorunlar olsa da büyük kentlerde de evcil hayvanlardan kaynaklanan sorunlar yaşanabilmektedir. Kedi ve Köpek Isırmalarında İlk Yardım...

Besin Zehirlenmeleri ve Deri Yolu İle Zehirlenmeler

Besin Zehirlenmeleri Besinlerde üreyen bakteri veya bakteri salgıları (toksinleri) ile oluşan zehirlenmelerdir. Hastalık bulantı, kusma, kramp şeklinde karın ağrısı ve ishal (diyare) şeklinde seyreder. Besin zehirlenmelerine sebep olan başlıca bakterileri ve ilk yardım uygulamalarını...

Zehirlenmelerde İlk Yardım

Vücudun fonksiyonlarını (solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi vb.) bozan kimyasal veya organik maddelerin vücuda girmesi ve nüfuz etmesi “zehirlenme” olarak ifade edilir. Zehirlenmelere sebep olan maddelerin tümü “toksik maddeler” olarak tanımlanır....