Category: Türk Dili ve Edebiyatı

Deneme Nedir? Özellikleri ve Anlatım Şekilleri

Deneme; yazarın ispatsız, içtenlikle konuştuğu, herhangi bir bağlayıcı plana bağlı kalmadığı; insanı ve toplumu ilgilendiren her konuda yazabildiği bir türdür. Belirlenmiş bir tekniği olmayan anekdotlarla, örneklemelerle, ironi ve hicivle çekici hâle getirilmiş serbest bir...

Haber Nedir? Haber Metni Nasıl Yazılır?

Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber denir. Bu bilginin gazete, dergi gibi yayın organlarıyla ya da radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla topluma sunulmak üzere yazılı metin hâline getirilmesine de haber yazısı...

Anlatım Bozuklukları ve Örnekleri

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları Gereksiz Sözcük Kullanımı Gereksiz sözcük kullanımı duruluk ilkesine aykırı olduğundan anlatım bozukluğuna yol açar. Bir olay, bir duygu, bir düşünce gerektiği kadar sözcük kullanılarak anlatılmalı, yani cümlede gereksiz sözcüklere yer...

Anı Nedir? Anı Türleri Nelerdir?

Bir edebî tür olarak anı, toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da şahit oldukları olayları, durumları anlattıkları yazı türüdür. Anılar yaşanabilecek olanı değil, yaşanmış olanı anlatan yazı türleri olduğundan gerçeğe...

Cümle Çeşitleri ve Örnekleri

Anlamına Göre Cümleler Cümleler değişik duygu, düşünce ve haberi aktarmak amacıyla oluşturulan anlamlı yapılardır. Bu yapılar anlamına göre dört grupta incelenir. 1. Olumlu Cümle Yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını, olduğunu ya da olacağını bildiren cümlelerdir....