Category: Türk Edebiyatı

İlk Türk Matbaasının Kurucusu: İbrahim Müteferrika

Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika

Türk matbaasının kuruluşu kültür tarihi açısından çok önemli olmakla beraber basılan kitapların sayısına bakılacak olursa toplumu pek etkilemediği anlaşılmaktadır. Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika (ö.m. 1745)’nın matbaa kurma çalışmaları sekiz yıl öncesinden başlayarak dört harita...